Hivatalos látogatások a dunaszerdahelyi (reál)gimnáziumban

2020. május 13. - 18:50 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok XCIX.

Hivatalos látogatások a dunaszerdahelyi (reál)gimnáziumban
Érettségiző diákok ballagása Dunaszerdahelyen az 1940-es évek első felében (Archív felvétel)

A bécsi döntés 1938. november 2-án Pozsonyt Szlovákiában hagyta. Az ott tanuló csallóközi és mátyusföldi középiskolásokat sem a komáromi, sem az érsekújvári gimnázium nem tudta befogadni. A magyar kultuszkormány elhatározta egy gimnáziumi tanfolyam megnyitását Dunaszerdahelyen. Az előmunkálatok befejezése után a községben 1938. december 12-én megkezdődhetett az összevont tanítás az I—VII. koedukációs rendszerű osztályokban.

Az intézményt fennállása alatt számos rangos világi és egyházi képviselő meglátogatta. Elsők között vitéz dr. Bessenyei Lajos őméltósága, a Felszabadult Területek tankerületi királyi főigazgatója 1939. január 3-án. A tisztségviselő megfigyelte a rendszeresen kezdődő tanítás munkáját és az ügyvitel adminisztrációját.

1939. január 16-án Sáska László minisztériumi számvevőségi tanácsos megvizsgálta a gimnázium pénzügyi helyzetét.

Dr. Markwarth Gábor dunaszerdahelyi római katolikus plébános érséki biztosi minőségében gyakran látogatta a római katolikus hittanórákat.

Dr. Bárdos István pápai kamarás, érseki főbiztos 1940. október 28-án a valláserkölcsi és hitoktatást ellenőrizte.

Nádas József gimnáziumi szakelőadó a tankerületi királyi főigazgató képviseletében 1940. november 20—26-án végezte hivatalos iskolalátogatását, melynek során megvizsgálta az ügyvitelt, a könyvtárakat, szertárakat, a körök munkáját, és jelen volt minden osztály és tanár több tanítási óráján.

Az 1941. június 13—16-ai magánvizsgálatokon dr. Hajdu Lukács komáromi bencésrendi gimnáziumi tanár, tanulmányi felügyelő elnökölt.

Az 1940/41-es tanévben személyes látogatásukkal tisztelték meg a dunaszerdahelyi (reál)gimnáziumot többek között Pödör Béla szakiskolai szakelőadó és dr. Takács Gyula tanügyi titkár.

Pfeiffer Miklós kassai kanonok kétnapos májusi látogatást tett az intézményben.

A június 9—11-ig megtartott érettségi vizsgákon Csaplovics József tankerületi királyi főigazgató elnökölt.

Az 1941/42-es tanévben az év végi római katolikus hittanösszefoglalásokon Janovits Ödön helybeli új plébános elnökölt, kit első ténykedése alkalmával az intézet nevében köszöntött dr. Szeliánszky Ferenc igazgató.

A júniusi érettségi vizsgákon Kékesy János lévai állami gimnáziumi igazgató, a magánvizsgálatokon dr. Bakos József érsekújvári gimnáziumi tanár, tanulmányi felügyelő elnökölt.

A gimnáziumot 1941 szeptemberében meglátogatta dr. Marczell Mihály egyetemi nyilvános rendes tanár, a budapesti Központi Papnevelő rektora.

Lelkes Vince