„Hogy mi a háború, azt csak most fogjuk megtanulni”

2021. március 16. - 12:35 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

„Hogy mi a háború, azt csak most fogjuk megtanulni”
(Archív felvétel)

(LXXIX. rész)

Kilenc hónappal a háború kirobbanása, a sok sebesülttel, sőt halálos áldozattal járó első vesztes csaták után a hátországban egyfajta kijózanodásnak jelei figyelhetők meg. A mellveregetősdit, a vakbuzgó lelkesedést a visszafogott mérlegelés váltja föl. A közgondolkodás változásainak nyomai a korabeli sajtóban is tettenérhetők. Egybek mellett a Komáromi Ujság vezércikkének (1915. március 18.) sorai is erről tanúskodnak. Részletek az írásból:

(1) „Hogy mi a háború, azt csak most és ezután fogjuk megtanulni. Azok a háborúk, amelyekről nekünk a történelem mesél, számunkra oly régi, tőlünk távol álló, általunk nem megértett jelenségek, melyekről ugyan gyakran beszélünk, de még sem tudunk róluk eleget, mert azokat megtapintani, megfogni, átérezni, gyűlölni, szeretni nem tudjuk.”

(2) „S az embernek először saját magát kellett megismernie, szeretnie, tanulmányoznia, hogy most tudja, lássa, mi a háború.”

(3) „És higyjék el, hogy az önzés, a saját magunkért való aggódás vitte bele az embereket e szörnyű öldöklésbe, és

semmi más…”

(4) „Ez nem Napóleon-hadjárat az oroszok ellen, ez nem »küzdelem a piramisokkal«, ez nem kenyérharc…”

*

Közlemény: „A Hadifoglyokat Gyámolító és Tudósító Hivatalnak sikerült kieszközölnie azt, hogy azoknak a katonai személyeknek, akik Przemyślben voltak, hozzátartozóik már a fogolylisták közzététele előtt írhassanak. Aki tehát közleményt továbbíttatni kíván, küldje be a megnevezett hivatalnak (Budapest, Üllői út 1.), és a borítékot, illetve a küldendő levelezőlapot lássa el ezzel a jelzéssel: »Besatzungstruppe Przemyśl« vagy pedig »Garnison de Przemyśl« A hivatal az így megjelölt levelezést elküldi az illetékes helyre.”

*

A magyar igazságügyminiszter Zsindely Ferenc komáromi ítélő táblabírói címmel és jelleggel felruházott törvényszéki bírót az ugyanottani törvényszékhez tanácselnökké nevezte ki.

Lelkes Vince