Hogyan segíthet egy közlekedési védőügyvéd?

2022. szeptember 27. - 10:49

A közlekedés kockázatokkal jár, ezért jogilag szabályozott. A közlekedési bűncselekmény hatálya alá a közlekedéssel összefüggő bűncselekmények tartoznak, amelyeket a Büntető Törvénykönyv szabályoz. Bár naponta szembesülünk e tárgykörbe tartozó esetekkel, mégis fehér foltként tekintünk a közlekedési jogra, és nem tudjuk, kihez forduljunk, ha valamely oknál fogva, az egyik vagy másik oldalon a részeseivé válunk.

A közlekedési jogra szakosodott ügyvédek, védőügyvédek széleskörű tapasztalataiknak köszönhetően szakértő segítséget jelentenek.

Hogyan segíthet egy közlekedési védőügyvéd?

A közlekedési jog

Dr. Janklovics Ádám büntető ügyvéd kiemelt szakterülete a közlekedési jog, amely speciális, összetett jogterület, ennek megfelelően sajátos hozzáértést kíván. A közlekedési bűncselekmény gyűjtő kategória, amibe különböző bűncselekmények tartoznak, részterülete például a közúti baleset okozása, járművezetés ittas vagy bódult állapotban, a cserbenhagyás.

A közlekedési büntetőügyek esetén a leggyakrabban alkalmazott büntetés a járművezetéstől való eltiltás, amely 1 hónaptól 10 évig terjedő időszakot jelenthet.

Összetettsége okán az ügyészség, valamint a rendőrség szervezetén belül is külön osztály foglalkozik a különféle közlekedési bűncselekményekkel. Külön szakértelmet, jártasságot kíván, hiszen például egy baleset esetében nemcsak a körülményeket kell tisztázni, de megfelelő következtetéseket is kell levonni helyszínrajzokból, fotókból.

A közlekedési bűncselekmények fajtái

A közlekedési bűncselekményeket a Btk., az egyes közlekedési alágazatokat - közúti, vasúti, vízi, légi közlekedés - alapvető háttér jogszabályok szabályozzák. Elsődlegesen a közlekedés biztonságát, másodlagosan a közlekedésben résztvevő összes személy életének, testi épségének és egészségének védelmét, valamint a tulajdonukban álló és érintett járművek és egyéb vagyontárgyak sértetlenségéhez fűződő társadalmi érdekét is védik.

A közlekedési bűncselekmények közé sorolandók:

  • Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények
  • Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése
  • Közúti veszélyeztetés
  • Közúti baleset okozása
  • Járművezetés ittas állapotban
  • Járművezetés bódult állapotban
  • Járművezetés tiltott átengedése
  • Cserbenhagyás

Mit tehet a vádlott érdekében egy védőügyvéd?

Tettenérés esetén, amennyiben az előírt jelentések, jegyzőkönyvek, igazságügyi orvosszakértői vélemény rendelkezésre állnak, a gyanúsított bíróság elé kerül, ahol kötelező számára a jogi képviselet. Ezt elláthatja egy általa meghatalmazott védőügyvéd, de amennyiben ilyennel nem rendelkezik, hivatalból rendelnek ki védőt.

Egy meghatalmazott közlekedési védőügyvéd célja a büntetés minimalizálása, ennek érdekében dolgozza ki a védekezés stratégiáját. Részt vesz minden eljárási cselekményben, továbbá folyamatosan tartja a kapcsolatot megbízójával, a vádlottal.

Célszerű az eset megtörténtét követően mihamarabb ügyvédi segítséget kérni, ez ugyanis jelentősen növeli az ügy kimenetelének sikerességét.

(PR-cikk)