Hol van Gyóni Géza?

2021. április 26. - 20:35 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCXXXVI.

Hol van Gyóni Géza?
Gyóni Géza a halottas ágyán (Olcsvay Géza grafikája)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CVII. rész)

Hadbavonulása előtt Gyóni Géza rendszeresen publikált a Komáromi Ujságban. Berukkolása után is a szerkesztőség nyomon követte „az ifjú újságíró-kolléga“ sorsának alakulását, aki „már előbb is jó nevet szerzett magának okosan modern magyaros verseivel“. Ma már tudjuk, hogy a költő és evangélikus teológus hallgató (született Áchim, Gyón, 1884. június 25.) soha többé tért vissza oroszországi fogságából Magyarországra. Harmincadik születésnapján hunyt el 1917. június 25-én Krasznojarszkban. A komáromi krónikás a következőket jegyezte föl róla 1915 tavaszán:

„Gyóni Géza a przemyśli várőrséghez tartozott. Ott, az orosz tengertől körülvett szigeten írta meg s adta ki háborús verskötetét Lengyel mezőkön, tábortűz mellett címmel. A lelkes, hazafias kötet a körülzárt Przemyślben 10 000-nél több példányban fogyott el. A przemyśli repülők egy plédányt elhoztak Magyarországba is, s a lapok útján néhány verse ismertté vált a magyar közönség előtt.

Hogy szerzőjük, Gyóni Géza, hol van, elesette-e az utolsó kirohanásnál vagy orosz fogságba került, nem tudjuk [közlés l915. május 6-án – LV megj.]. Az Országos Hadsegélyző Bizottság azonban elhatározta, hogy az egyetlen hazakerült eredeti példány lehető hű utánzata szerint új kiadást készít Gyóni verskötetéből, s azt 1 koronás árban háborús jótékonysági célokra forgalomba hozza. Az érdekes füzet már megjelent Rákosi Jenő gyönyörű előszavával. Kapható a Hadsegélyző Irodájában (Budapest, Országház, I. kapu), a Budapesti Hírlap igazgatóságánál (VIII. ker., Rökk Szilárd u. 4.), s minden könyvkereskedésben. A Hadsegélyző Iroda jelentése szerint célja az, hogy a Przemyślben 10 000-nél több példányban missziót teljesítő kötet, melyből egyes költemények fővárosi és vidéki lapokban megjelenve közérdeklődést keltettek, itthon is elterjedhessen, lelkesítő s jótékony munkát végezhessen. Arra is kiválóan alkalmas ez a háborús verskötet, hogy a közönséget a csatatéren s a kórházakban lévő katonáinkat is olvasmánnyal (...) ajándékozza meg.“

A Komáromi Ujság az 1915/18. számában két Gyóni-verset közölt a kötetből: a Dicsőség a magasságban, ill. az Alexis levele Alexandrához címűt.


Lelkes Vince