Horthy-szobor: A református püspök megkapta a hodosiak petícióját

Házhoz vitték a hodosi Horthy-szobor ellen tiltakozó aláírásokat tartalmazó íveket: Fazekas László református püspök vette át Balódi László hodosi polgármestertől a dokumentumot. A továbbiakban a zsinat foglalkozik az üggyel.

Horthy-szobor: A református püspök megkapta a hodosiak petícióját
A bal szélen Ifj. Hegedős Lóránt református lelkész, jobbról a második pedig Kis-Csáji Julianna hodosi lelkésznő. Középen a Horthy-szobornak szánt talapzat (Fotó: Cséfalvay Á. András)

„Ahogy már eddig is több alkalommal hangsúlyoztam, nem szeretnénk, ha olyan emberek, akik nem hodosiak mondanák meg nekünk, hodosiaknak, mit kéne tennünk. Ugyanis sem Hegedűs Lóránt magyarországi lelkész, sem Zetényi úr a Horthy Társaság elnöke, sem a szoboravatásra ide érkezők nem hodosiak, sem pedig Kis-Csáji Julianna nem az, csak a községben tölti a szolgálatát” — hangsúlyozta a Paraméter kérdésére Balódi László polgármester.

Fazekas László püspök megkeresésünkre elmondta, megkapta az aláírásokat, amiből szám szerint 555 gyűlt össze.

„A falu által benyújtott petíció számunkra annyira nem meghatározó, mivel az ottani közösségnek van egy megválasztott lelkésze. Az ügy a továbbiakban a zsinati tanács elé kerül, de nem tartom valószínűnek, hogy a zsinati tanács ezzel annyira behatóan fog foglalkozni”

— mondta Fazekas. A szoboravatással kapcsolatos kérdésünkre elmondta, ebben az ügyben a presbitérium dönt, amit ők nem tudnak befolyásolni.

„Szeretném utólag is megköszönni a püspök úr nyilatkozatát, melyben október közepén a szoborállítás átértékelésére szólította fel a helyi presbitériumot, hiszen ezzel nem kis mértékben segítette kis falunk nagy csatáját” — hangsúlyozta Balódi. A polgármester hozzátette, sajnálja, hogy idáig fajultak a történések, hiszen a sok-sok háborgó, szomorú emlékeivel küzdő, vagy csak egyszerűen más igazságérzetű lakos véleményét meghallgatva voltak kénytelenek aláírásgyűjtésbe fogni. Ha senki sem kezdeményezett volna szoboravatást Horthy Miklósnak, akkor az aláírásgyűjtésre, illetve a találkozóra sem került volna sor.

„A püspök úr nagyon mély és pozitív benyomást hagyott bennem, mert fiatal kora ellenére nagyon aprólékosan ismeri az egyházban szolgálatot teljesítő egyéneket, információkkal rendelkezik mindennapjaikról, előéletükről, ez pedig érezhetően  segítette és elmélyítette a beszélgetésünket” — szögezte le Balódi, aki hozzáfűzte, ha ezek után bármilyen egyéb gond merülne fel az ügyben, a jól induló kapcsolatukkal a püspök úrral gond nélkül tárgyalóasztalhoz tudnak ülni és barátságosan megbeszélhetik majd a problémákat, illetve kereshetnek azokra közösen megoldást.

A nagy szoborpara

Mint az ismeretes, a hodosi református lelkész, Kis-Csáji Julianna szoboravatást kezdeményezett Horthy Miklós emlékére a helyi templom elé. Az ügy októberben robbant nagyot, amikor a világhálón megjelent a szoboravatásra invitáló meghívó.

A szervezetek sorra tiltakozásba kezdtek, értelmiségiek és történészek csoportja emelt szót a szoboravatás ellen, s természetesen maga Hodos község képviselői és polgármestere is ellenezték az akciót, még memorandumot is elfogadtak. Megkezdődött a vita a világhálón, a kocsmában, a kisboltban, számos ellenzője akadt a szoborállítási szándéknak. A lelkészasszony nem nyilatkozott, csak várta a Magyarországról invitált vendégeit az október 29-i szoboravatásra.

Közben persze a a református püspök is megírta levelét és ráparancsolt a hodosi presbitériumra: „A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége elhatárolódik a szoborállítás szándékától és levélben szólította fel a Nemeshodosi Gyülekezetet és Presbitériumát arra, hogy korábbi döntésüket átértékelve Horthy Miklós szobrának felállítását ne valósítsák meg” — állt a felszólításban.

Leleplezhetetlennek nyilvánítatott

Azt nem tudni, hogy ettől rezeltek-e be a presbiterek, de úgy határoztak, mégsem avatnak Horthy-szobrot a templom előtt. Inkább beteszik azt egy külön erre a célra berendezett szobába, ahol a kormányzó szobra vörös szőnyegen közelíthető meg.

„A Nemeshodosi Református Egyházközség Presbitériuma megerősítve korábbi határozatát, tisztelettel és köszönettel elfogadja a Horthy Miklós Társaság adományát a Horthy Miklós kormányzót ábrázoló mellszobrot. A reformációra emlékező ünnepi úrnapi istentiszteletén 2017. október 29-én, vasárnap d.e. 1100 órai kezdettel fejet hajt a többi református hithőssel együtt a kormányzó emléke előtt is, tudomásul véve, hogy EZ IDŐ SZERINT LELEPLEZHETETLENNEK NYILVÁNÍTTATOTT a főméltóságú kormányzó úr mellszobra. Várva azt a kegyelmi időt, aminek rendjében Horthy Miklós az őt hithősként megillető méltó helyére kerülhet a magyar reformátusság és az egyetemes magyarság életében. A mellszobor a Lelkészi Hivatal erre a célra kialakított különtermében lesz ideiglenesen elhelyezve” — fogalmazott Kis-Csáji Julianna lelkésznő a Facebookon a püspök által kiadott felszólításra.

Megérkeztek az „igazi” magyarok

Aztán elérkezett október 29-e és megérkeztek a magyarországi vendégek, akik szerint az itt élők nem magyarok, csak magyarul beszélnek. Legalábbis ilyen és ehhez hasonló mondatokat vágtak azok fejéhez, akik a hodosi templom előtt fejezték ki tiltakozásukat Horthy Miklós személye, a szoboravatás és a lelkésznő tevékenysége ellen.

Fotó: Cséfalvay Á. András

Az eseményekről videóriportot is készítettünk:

Végül Horthy Miklós csak egy talapzatot kapott a hodosi templomkertben.

Az ellenzők úgy határoztak, aláírásgyűjtésbe kezdenek, majd benyújtják azt a püspöknek. Többen a tüntetők közül azt hangsúlyozták, hogy a falu megérdemelne egy új lelkészt, aki nem csak uszítani tud és megosztani a falu lakosságát, de közösséget is épít.

(alsa)