Igazgatóválasztás Muzslán: Tragikomédia!

Az alább következő történet egyszerre hihetetlen és valós, de tán még Charlie Chaplin és Buster Keaton sem tudna nevetni rajta, maximum sírni

Igazgatóválasztás Muzslán: Tragikomédia!
Tanévzáró Muzslán, balról Zalaba igazgatónő, jobbszélen a polgármester, Farkas Iván

Az utóbbi két hétben nyugtalanító hírek érkeztek Muzsláról, ebből a Párkány melletti nagyközségből, ahol máig jól működő magyar tannyelvű alapiskola van, 150-es tanulólétszámmal és sok környékbeli bejáró gyerekkel. Zalaba Zsófia jelenlegi igazgatónőnek július 31-ével lejár a megbízatása, de ahogy mára elfajult a viszony és elmérgesedett a konfliktus Muzsla polgármestere, Farkas Iván és az iskola melletti iskolatanács, valamint a polgármester és az igazgatónő között,  az  semmi jóval nem kecsegtet. Egyáltalán nem biztos, hogy augusztus elsejétől lesz vezetője az iskolának.

Az iskolatanács elnöke, Szórád György szerint a polgármester manipulál, félretájékoztat, hatalmi és politikai nyomást gyakorol, továbbá az igazgatóválasztás eddigi folyamatában is minimum megkérdőjelezhető a hozzáállása. 

Zalaba Zsófia igazgatónő tételesen cáfolja Farkas Iván kritikáját és felvetéseit, a polgármester viszont továbbra is ragaszkodik az álláspontjához, és azt mondja, hogy ő, mint a fenntartó, tehát a község statutáris képviselője, teljesen korrekt és törvényes, sőt transzparens módon járt el, az iskola és a falu érdekeit nézi és szakmai döntést hozott. Közben a szülők aláírásgyűjtést indítottak a jelenlegi igazgatónő mellett, a petíció a mai napig zajlik. Az ügyben a kulcsszereplőkkel, Farkas Iván polgármesterrel, Szórád György önkormányzati képviselővel, az iskolatanács elnökével és Zalaba Zsófiával, az Endrődy János Alapiskola igazgatónőjével beszéltünk. Zalaba az iskolai tanács igazgatóválasztásán megfelelt (mely szerv egyébként a törvény szerint is jogosult a választásra, sőt a tanács nem a polgármester és nem a képviselő-testület alárendelt szerve), sőt nyert, ám a jelek szerint a polgármester semmiképp sem akarja őt továbbra is iskolaigazgatónak. De haladjunk sorjában.

Szórád György: politikai nyomást itt csak a polgármester gyakorol

"Visszatekintve egészen az áprilisi helyi önkormányzati ülésre, most már látszik, hogy a polgármesternek, Farkas Ivánnak hirtelen roppant sietős lett az új igazgató kinevezése és megválasztása, és sajnos, az a gyanú is felmerül, hogy már jóelőre kinézte magának azt az embert, akit Zalaba Zsófia helyére ültetne, hiszen a jelenlegi őt mindenképp meneszteni akarja. Zalaba Zsófia ezt már áprilisban tudta és készült rá, úgyhogy polgármester most előrángatott kifogásai, érvei, az iskolatanács legitimitásának megkérdőjelezése, a petíció politikai nyomásgyakorlásnak minősítése, vádjai vele szemben, továbbá az oktatás színvonalának megkérdőjelezése, sőt, alkalmatlanságának hangsúlyozása mind úgy tűnnek, mint utólagosan előráncigált érvek, magyarán, ha ütni akarok, találok hozzá botot"– mondja Szórád György és folytatja:

„Az április tizenkilencedikei önkormányzati ülés elején – noha ez sem a meghívóban, sem a programpontok közt nem szerepelt, a polgármester úr rögtön szorgalmazta, hogy döntsünk arról, legyen pályázat az alapiskola igazgatói posztjára. Néhányan csodálkoztunk is, hogy ez miért ilyen hirtelen és ugyanakkor miért csak áprilisban a pályázat, hogyha régóta köztudott volt, hogy Zalaba Zsófiának július 31-el lejár a megbízatása. Lényeg, hogy akkor megszavaztuk neki, hogy kiírhatja ezt a pályázatot, ő ezt még aznap ki is írta. A pályázati anyagok benyújtási határideje május 19. volt. A polgármester úr engem, mint az iskolatanács elnökét május 16-án  levélben meghívott a borítékbontásra, május 23-ra, egyszersmind kiosztotta, hogy iskolatanács mikor, milyen feladatokat végezzen el addig. Tudni kell, hogy az iskolatanács szuverén szerv, a polgármester és az önkormányzat nem a felettese. Én ezért visszaírtam neki, hogy ez törvénysértő, mert nem tudom az általa kért időpontokban megcsinálni a gyűlést. Tehát, hogy május 23-án legyen a borítékbontás, az iskolatanács pedig május 24-én és 26-án válassza meg az igazgatót. Ugyanakkor azt is fontos tudni, hogy az igazgatóválasztás előtt a törvény szerint az iskolatanácsnak kötelessége legkésőbb 7 nappal meghívni az összes jelentkezőt, és ugyanúgy meg kell szólítani a tanfelügyelőséget, valamint a járási hivatal iskolai osztályát, hogy delegáljanak embert az iskolatanács választási bizottságába. Jeleztem tehát a polgármester úrnak, hogy ez így ripsz-ropsz nem fog működni,  és csodálkoztam a sietségen. De rendben, az iskola érdekeit nézve mondtam, hogy május 19-én bontsunk borítékokat. Ott a borítékbontáson már voltak emberek, akiken csodálkoztam is, hogy ott vannak. De a polgármester úr közölte ott, akkor, hogy kinevezett egy háromtagú tanácsadói bizottságot, mely bizottság őt fogja segíteni abban, hogy majd miként bírálja el az iskolatanács leendő döntését. (A hatályos jogszabály szerint az iskolatanács választ a pályázók közül, ő javasol, a polgármester a fenntartó képviseletében pedig ezt vagy elfogadja vagy megvétózza – a szerk. megj.). Nekem akkor ebből már egyértelmű volt, hogy a polgármester nem fogja kinevezni az iskolatanács jelöltjét. Mert akkor még nem is volt iskolatanácsi igazgatóválasztás, nem beszélve arról, hogy a tanácsadó bizottság három tagjából két tag önkormányzati képviselő, mindkettő MKP-s és mindkettő az iskolatanács tagja, akik majd szavazni fognak az iskolatanácsi igazgatóválasztáson. Harmadik tagja egy nyugdíjas tanárnő volt, akit tisztelek, becsülök. Én ott akkor tiltakoztam, hogy ezt miért kell így bonyolítani, de végül is megegyeztünk abban, hogy május 29-én összeül az iskolatanács, igazgatóválasztásra. Minden értintettet meghívtam és levélben értesítettem. Aznap, 29-én összeült a tanács, mindkét jelentkező jelöltet meghallgattuk, fél-fél órát kaptak, ott volt szavazati joggal a küldött kerületi tanfelügyelő is. És én még beszámoltam a borítékbontásról is. Amikor viszont 29-én megjött a polgármester úr, rögtön, még a választás előtt megkérdőjelezte az iskolatanács legitimitását, mondván, hogy jogtalanul ültünk össze, mert még a jelenleg működő iskolatanács összetétele és létszáma sem szabályos. Ez ott engem, de gondolom másokat is roppant kínosan érintett az inspektor előtt. Azt viszont tudni kell, hogy a törvény szerint az iskolatanács létszáma 11 fő, de azt is mondja a törvény, hogy ha az iskolának 25-nél kevesebb alkalmazottja van, akkor lehet kevesebb tagú az iskolatanács is – ezt az önkormányzat dönti el. A muzslai önkormányzat valamikor tíz évvel ezelőtt hozott egy döntést, hogy Muzslán az iskolatanács kilenc tagú, ebből négy szülő, kettő pedagógus, egy egyéb alkalmazott, kettő pedig önkormányzat által delegált tag. Ez kilenc. Páratlan számúnak kell lennie, és ez a rendelet a mai napig érvényes. Érdekes módon ezt a jelenlegi polgármester sem vonta soha kétségbe, a tanácsba mindig delegáltak önkormányzati tagokat is, érdekes, ez csak most lett neki probléma. Ekkor a tanfelügyelő kiment, gondolom utánanézett a dolgoknak, a polgármester is kiment, majd kisvártatva visszajöttek és a polgármester közölte, hogy rendben van az iskolatanács, legitim és folytatódhat a választás. Tehát mindkét jelölt meghallgatásával lezajlott a választás és a végén titkos szavazással magas arányban a jelenlegi igazgatónő, Zalaba Zsófia nyert. A választásról jegyzőkönyv is készült, amit a választási bizottság aláírt és a polgármester is. Tehát az eredmény ellen ott és akkor egy szó kevés, de annyi ellenvetése sem volt a polgármester úrnak. Ez tehát lezajlott, ám még a választás  előtt kaptam egy levelet a polgármester úrtól, hogy május 30-án vegyek részt azon az ülésen, amelyen az általa felkért tanácsadó bizottság úgymond képességfelmérést tart majd a jelölteknél. Roppant furcsa volt számomra, hogy a polgármester akkor akar képességfelmérést végezni, amikor már lezajlott az iskolatanács legitim igazgatóválasztó ülése – tehát rá egy napra. Ennek ellenére elmentem erre az ülésre. Csodálkoztam, mert a legitim választás lezajlott, most utólag mi lesz, kötélmászás, távolba ugrás? Ez nonszensz. Aztán ott kiderült, hogy a polgármester úr az államnyelv-tudást akarja lemérni mindkét jelöltnél. Csakhogy – és ez is rendkívül fontos -, Farkas Iván még május 19-én, tehát borítékbontásnál átadott nekem egy levelet a fenntartó nevében, melyben ő közli, hogy átnézte a beérkezett pályázati anyagokat és szerinte is mindkét jelölt teljesítette a kvalifikációs, szakmai előfeltételeket… Egyértelmű, hogy az önkormányzatnak ebben a stádiumban csak az a dolga, hogy a kvalifikációs elvárásokat elbírálja. Ha akkor elbírálta, akkor nem értettem, hogy minek ez az utólagos szlováktudásszint-felmérés. Jeleztem is ott, harmincadikán, hogy ennek semmi értelme nincsen, jogtalan és törvénytelen, annak ellenére, hogy a polgármester úr közölte, hogy ő mint fenntartó ezt így megcsinálja. Ráadásul azt is tudni kell, hogy a pedagógiai alkalmazottakról szóló törvény szerint nem kell külön bizonyítani a szlováknyelv-tudást, annak, akinek államvizsgája van szlovák nyelvből vagy érettségije, sőt, akinek nincs az a törvény értelmében 1 év haladékot is kaphat a hiányossága pótlására. Zalaba Zsófiának államvizsgája van szlovák nyelvből és nagyon régen szlovákot is tanít – mellékesen mondom. A másik jelölt is kvalifikált a posztra, ezt elismerem, sőt, vele semmi bajunk nincs és nem is volt. Zalaba Zsófia ezen a polgérmesteri bizottságon közölte, hogy ő nem is készült, mert a meghívóban nem volt szó arról, hogy őt vizsgáztatni fogják, ez rendkívül méltatlan és megalázó, ő ezt visszautasítja, mert ráadásul előző nap a legitim választás megtörtént, ahol ő nyert és távozott a helységből. Ezek után a polgármesteri bizottság meghallgatta a másik jelöltet és az lett az eredmény, hogy megfelelt, mert teljesítette a követelményeket. Ez is lezajlott tehát és én – törvényes határidőn belül, azaz tíz napon belül-, leadtam a fenntartónak június hetedikén az iskolatanács legitim döntését a polgármesternek, azaz a fenntartónak, hogy mi Zalaba Zsófia jelöltet tartjuk a legalkalmasabbnak az igazgatói posztra“ – mondja Szórád György, majd folytatja:

„Aznap, tehát még hetedikén, miután én leadtam az iskolatanács döntését a községházán, tehát még aznap éjjel megjelent a község weboldalán egy újabb kiírás az igazgatói posztra, annak ellenére, hogy a polgármester nem közölte az iskolatanáccsal, hogy nem fogadja el a jelölést. Igaz, harmincadikán a saját bizottsága előtt, miután Zalaba Zsófia kikérve magának az utólagos vizsgáztatást távozott, tehát akkor a polgármester már jelezte, hogy szerinte alkalmatlan és az iskola szürke és nem jó irányba megy. De tudtommal sem önkormányzati szinten, sem másképp, mióta Farkas Iván polgármester egyetlen egyszer sem volt hivatalos elmarasztalás az igazgatónő és az iskola felé. Persze a polgármesternek jogában áll a fenntartó képviselőjeként vétózni és egy újabb igazgatói pályázatot kiírni, csak ez a június hetedikei már gyanúsan gyors kiírás volt. Ő ezt azzal indokolta, hogy mindjárt itt a július 31. – a falu és az iskola érdeke is, hogy legyen addigra új igazgató. Érdekes, április 19-ig nem volt sürgős neki…  Lényeg, hogy mi még hetedikén konzultáltunk az osztálybizalmikkal is az iskolában. Komoly kritikát kaptunk, hogy a választás előtt nem konzultáltunk a szülőkkel, viszont a mandátumunk egyértelműen megvolt, hogy válasszunk. Lényeg, hogy tán egy szülő kivételével az  összes bizalmi – tizenhatan, tizenheten lehettünk-, megállapítottuk, hogy Zalaba Zsófia munkjával és az iskolával elégedettek vagyunk. Azt is eldöntöttük, hogy petíciót indítunk a jelenlegi igazgatónő mellett, és az iskola mellett és mivel megnyerte a választásokat, kérik a polgármestert, hogy további öt évre nevezze őt ki. Hangsúlyozom, se a polgármester, se a másik jelölt ellen egy szó sincs a petícióban, ez egy törvényes, legitim eszköz, a petíció a mai napig tart” – taglalja Szórád György.

Huszonnégy órás ultimátum

„Ugyanakkor június nyolcadikán a polgármester a községházára behívatta az iskolatanács négy tagját, akik szülők. Ebből hárman tudtak ott lenni. Közölte velük, hogy nem nevezi ki Zalaba Zsófiát, mert nem vett részt az ő bizottsága szintfelmérő tesztjén, és további kifogásokat emelt. Például, hogy tőle mint fenntartótól egyetlen egyszer sem kért engedélyt a síkurzusok lebonyolítására, az iskola minősége romlik, a Monitor tesztek rosszak, és hasonló kifogásokat sorolt. Én tiltakoztam, mondván ezek féligazságok és ne tömjük itt az emberek fejét, ez szánalmas. Ha pedig mindez a baja, akkor eddig, mióta ő a polgármester, ezt miért nem közölte? Ráadásul azt is mondta a polgármester úr, hogy a petíció ugyan legitim, de ő ezt politikai nyomásgyakorlásnak veszi és 24 órát ad rá, hogy leállítsuk, ellenkező esetben ő is lépni fog. Mi, ismerve a polgármester stílusát, nem csodálkoztunk, de megpróbáltuk megvédeni az álláspontunkat és elmondtuk, hogy a petíció nem őellene irányul, de méltatlan és megalázóan rossz az ő hozzáállása. Ennyi volt, a petíció azóta is zajlik” – tette még hozzá az iskolatanács elnöke.

Tarka délután, avagy szózat a lakossághoz, ami öt nap után hirtelen eltűnik a youtube-ról

Június kilencedikén tarka délutánt szerveztek az Endrődy János alapiskola szervezésében, ott voltak a szülők, a polgármester és iskolatanácsi tagok is. Szerkesztőségünk értesülései szerint már ott, a gyermekdélutánon szóltak a polgármesternek, hogy itt, személyesen mondja el legyen szíves, mi baja az igazgatónővel, miért alkalmatlan, miért rossz az iskolatanács, miért nem fogadja el a legitim választott igazgatójelöltet és mi baja van az iskolával, de ő ott erre nem volt hajlandó.  Mondván, nem akarja elrontani ezt a szép délutánt, de este ő beszédet tart a muzslai kábeltévén, azt mindenki nézze meg és akkor mindenkinek világos lesz, miért kell mennie Zalaba Zsófiának és miért romlik az iskola színvonala és miért megy a jelenlegi vezetéssel rossz irányba. A polgármester videója fel is került a youtube-ra, de érdekes módon öt nap után már levették onnan. Hogy miért, arra is rákérdeztünk Farkas Ivánnál, következzék az ő álláspontja.

Farkas Iván polgármester: a falu és az iskola érdekében, abszolút törvényesen jártam és járok el 

A youtube muzslatv oldalán öt napig ott lévő, de e cikk írása előtt 1 nappal hirtelen törölt közel ötvenhat perces videóban a polgármester kifejti minden baját az iskola színvonalával, vezetőségével, az igazgatónővel és az iskolatanáccsal kapcsolatban. Tizenöt flekk terjedelem is kevés lenne itt felsorolni azokat a kritikákat, vádakat és aggályokat, amiket ő a videóban felsorol, de a leglényegesebbekről személyesen is beszélt stábunknak.

Farkas Iván szerkesztőségünknek kifejtette, hogy az iskolatanács, bár legitim, de az utóbbi két évben még a saját statútumát betartva sem működött szabályosan, vagy szinte alig működött.

“A jogszabály előírja, hogy az iskolatanácsnak évente legalább 4 esetben kell üléseznie, ideálisan negyedévente tanácskoznia kell, márpedig nálunk Muzslán ez nem volt így. És nem csak az igazgatóválasztásánál a javaslattétel a feladata, de meg kell vitatnia az iskolai programot, gazdasági eredményeket, költségvetési programot, az előző év tanulmányi eredményeit is. 2015 szeptembere és 2016 szeptembere közt az iskolatanács nem működött. Ennek oka az, hogy az iskolatanács a saját statútuma és a vonatkozó jogszabály ellenére nem válaszotta meg az alelnököt sem, pedig ez azért kell, mert ha az elnök objektív okból nem tudja betölteni feladatát, Szórád úr pedig munkaképtelen volt akkor, akkor az alelnök tudja vezetni a tanácsot. Ez nem történt meg. Nem volt aki összehívja. Én ebből azt dedukálom, hogy ha az iskolatanács nem működött, akkor van-e rá erkölcsi joga, hogy javaslatot tegyen az igazgató személyére. Természetesen törvényi joga van, de ehhez az kéne, hogy a tanács a saját törvényi szabályai szerint is működjön „– mondja Farkas Iván.

Közbevetésünkre, hogy az iskolai tanács igazgatóválasztásán rögtön a meghallgatás előtt ő kétségbe vonta a tanács legitimitását, de aztán a tanfelügyelővel is konzultálva elismerte azt és a választás lebonyolítását is, a polgármester így válaszolt:

„Igen, az  ülés előtt javasoltam, hogy nem kell-e feltölteni a tanácsot 11 tagra, (nem kell, lásd Szórádot fentebb – szerk. megj.), és hogy helyénvaló-e az, hogy ha x tagú az iskolai alkalmazottak száma, akkor kettővel kevesebb a tanácstagok száma. De ezt megbeszéltük, és ez rendben volt. Hadd mondjam azonban el, az iskolatanács minden delegált fél számára felelős a tevékenységével. Pedagógusok és nem pedagógusok és a fenntartó felé is. Meg az önkormányzat felé. És a szülők felé. Ráadásul a delegált felek és a fenntartó részére minden egyes ülésről jegyzőkönyvet kell kiadnia. Én a mai napig egyetlen iskolatanácsi jegyzőkönyvet sem kaptam meg az iskolatanács elnökétől sem. Tehát én hivatalosan nem láthatok bele a tanács tevékenységébe, noha engem erre, mint fenntartót feljogosít a statútum és a jogszabály. Én tehát nem a tanács jogát és legitimitását kérdőjelezem meg, de azt kifogásolom, súlyosan, hogy eddig egyetlen egyszer sem tudtam hivatalosan ellenőrizni a tanács tevékenységét,és ha folyamatosan működésképtelen még a saját szabályai szerint is, akkor ez rendben van-e? Szerintem nincs,  mert semmilyen jegyzőkönyvet nem kaptam meg, még a legutóbbi igazgatóválasztásról sem“- véli a muzslai polgármester, aki elismeri, hogy legitim módon döntött a tanács, sőt ő is aláírta a jegyzőkönyvet de nem kapta meg, mint ahogy eddig semmilyen másikat se.

További kifogása Farkas Ivánnak az, hogy amit a központi törvény az iskolának előír, azaz hat dokumentumot beszámoltatásra a fenntartónak, azokból ő rendszeresen évente csak hármat kapott eddig meg mint fenntartó, és további egyet minden hónapban- ez utóbbi a folyó költségvetés merítéséről szól. Azonban a polgármester szerint még további három dokumentumot nem, és ez a mai napig így van. Ellenvetésünkre, hogy ezt eddig miért nem jelezte az igazgatónőnek, hiszen saját bevallása szerint is minden kedden el szokott látogatni az iskolába és azon kívül is meg szokta hívni őt önkormányzati ülésekre és rendszeresen beszélt vele eddig is, Farkas Iván úgy válaszolt, nem akarta elkövetni az előző polgármester hibáját, aki az előző igazgatót még megbízatási időszaka előtt váltotta le, és a volt igazgatónő sorra nyerte akkor a pereket. Ezt a hibát Farkas nem akarta elkövetni, mert szerinte ez a régi ügy akkor nagyon traumatizálta Muzslát, és ártott az iskolának is.

„Meg kellett várni a jelenlegi igazgatónő megbízatási időszakának végét, a kiértékelés, a mérlegvonás idejét. Tehát ki kell értékelni az iskolavezetői tevékenységét és az iskola és a fenntartó közti viszont, akár legiszlatív szempontból is, ennek az ideje most érkezett el. De nem akartam konfliktust“- taglalja a polgármester.

Felvetésünkre, hogy ahhoz képest, hogy ő május harmincadikán írásba adta, hogy mindkét pályázó eleget tett a szakmai feltételeknek, de a netről időközben levett videóban meg már azt állítja, hogy azért kellett létrehozni a tanácsadó bizottságot, mert nyolc szakmai feltétel teljesült, kettőt pedig nem ellenőriztek le, Farkas Iván így válaszolt:

„A borítékbontáskor a borítékok tartalmát ellenőriztük, tehát azt írtam akkor, hogy a benyújtott dokumentumok a pályázók részéről rendben vannak, tehát a jelöltek mehetnek az iskolatanácsi meghallgatásra. Tudni kell, hogy a tíz feltételt mi nem bővítettük, de két feltételt nem vizsgált az iskolatanács sem. Ez pedig a jogszabálykörnyezet ami az iskola tevékenységét és az iskola-fenntartó viszonyát érinti, ez az egyik, a másik pedig az államnyelv ismerete, ami jogos, lévén, hogy ugyan magyar tannyelvű iskoláról van szó, az igazgatói munkához nélkülözhetetlen – tanácskozások, továbbképzések, tanfelügyelőség, stb. És ezért hoztam létre a tanácsadói bizottságot is, hogy a polgármester a végső döntéskor teljes képet kapjon a jelöltekről, és nyugodt szívvel dönthessen. Megjegyzem, ez nem vizsgáztatás volt, ezt kikérem magamnak, ez kötetlen beszélgetés volt. Aki pedig kérdezett, annak nagydoktorija van szlovákból, tehát ezen nincs mit kifogásolni“- mondja Farkas Iván.

A polgármester hozzátette, sajnálja, hogy Zalaba Zsófia nem vett részt az általa felkért tanácsadói bizottság meghallgatásán, hanem méltatlankodva kirohant. Farkas azt is közölte, ő nem vonja kétségbe Zalaba államvizsgáját és szlováktudását se, de erről nem tudott meggyőződni, egyrészt, mert kirohant, másrészt pedig, mert ő világéletében magyarul beszélt vele. Farkas azt is hozzátette, neki mint munkáltatónak joga van az ilyen szintfelméréshez, érdekes szerinte, hogy a jelenlegi igazgatónő arrogánsan kirohant, a másik jelölt viszont abszolválta a meghallgatást. A polgármester szerint azért is volt szükség erre a meghallgatásra, mert a tíz feltételből erről a kettőről nem voltak okiratok.

Felvetésünkre, hogy a majd ötvenhat perces videót, ahol megindokolta, miért elégedetlen az iskolával, az igazgatónővel és az iskolatanáccsal, azt miért kellett öt nap után hirtelen levenni a netről, Muzsla pollgármestere úgy válaszolt, neki mint fenntartónak jogában állt volna egyáltalán meg se indokolni, hogy miért nem fogadja el az iskolatanács döntését, de ezt ő se tartotta volna korrektnek.

“Úgy gondoltam, hogy ha elindult irányomban egy politikai nyomásgyakorlás, mellesleg négy szülő részéről, ami itt a szülők 1,5 százaléka Muzslán, tehát noha én szakmai döntést akartam hozni és szakmai döntést is hoztam, akkor közöltem, hogy mindenkinek el fogom ezt mondani a tévében. Ez meg is történt és részletesen, alaposan indokoltam az álláspontomat. De akkor is elmondtam, hogy nem fogom feltenni ezt a felvételt a saját facebook-oldalamra, nem teszem fel a község oldalára és a község facebook-oldalára sem, mert csakis muzslai belügyről van szó. Akkor úgy gondoltam, hogy még youtube-ra sem tettük fel, de másnap, mivel nagyon sokan kérték, feltettük a youtube-ra, fel is került, megegyeztünk a tévével, hogy öt napra“ – mondta a polgármester.

Hogy öt nap után mégis miért tűnt el a youtube-ról a felvétel, ha Farkas Iván saját bevallása szerint is a felvételen mindent jogosnak és megalapozottnak tart abban a lakosoknak intézett beszédében, arra a polgármester úgy válaszolt, azért, mert egyrészt, miután szinte mindenki látta és hallotta az ő álláspontját, már kezd lecsengeni ez az ügy és világos mindenkinek a kép, másrészt, mert a beszédéig eszkalálódott a helyzet, de azóta ez kezd kifulladni és már mindenki a konfliktus végét várja. Azért is került le a videó a világhálóról, mert nem szeretnék ezt óriási üggyé dagasztani és ez szerinte szigorúan muzslai belügy.

Arra a felvetésünkre, hogy szerintünk furcsa, hogy valami öt napig közügy, aztán belügy, Farkas Iván úgy válaszolt, ő maximálisan a sajtó rendelkezésére állt, de ez szerinte igenis muzslai belügy, mert erről Muzslán döntenek és ez az ügy csak a muzslaiakat érinti. A polgármester szerint az viszont törvényellenes, sőt nagyon ócska dolog, hogy a petíció szervezői a gyerekekkel, vagyis kiskorúakkal hordoztatják az íveket, gyerekeket vonnak bele ebbe a konfliktusba, ő ezt ízléstelennek tartja. Azt pedig, hogy ő az iskola szakmai-oktatási színvonalát is átlagosnak és romlónak tartja, azt a videóban is elmondta és főleg a Monitor-eredményekre és a szakoktatás színvonalára is gondolt, meg arra is, hogy az igazgatónő nem használja ki effektíven az uniós és egyéb pályázatokat. Ami pedig a petíciós bizottságot illeti, Farkas Iván kikéri magának, hogy ő bárkit is zsarolt és megfélemlített volna:

„Én kértem a négy szülőt, hogy nem kéne ezt az ügyet eszkalálni, ez Muzsla belügye, és hogy valamilyen formában moderálják magukat, a petíciót se kéne tovább – én viszont ennek fejébe azt ajánlottam, hogy akkor én se fogom a nyilvánosság elé tárni, hogy milyen döntést hoztam. Mert szerintem konstruktív javaslat, hogy nem kell nekünk a belső szennyest kiteregetni, ami nem muzslaiakra nem tartozik. Ők ezt nem fogadták el, sőt meggyanúsítottak, hogy én megzsaroltam őket. Ekkor döntöttem el, hogy ki kell lépni a falu nyilvánossága elé, és el kell mondani azt, hogy a polgármesternek mi volt az oka, hogy ilyen döntést hozott“- mondta el még stábunknak Farkas Iván.

Szórád: a polgármester mellébeszél és manipulál

Szórád György képviselő, iskolatanácsi elnök a következőket nyilatkozta még szerkesztőségünknek:

„Az iskolatanács minden gyűlésére meg volt híva a polgármester, nem szokott eljönni. Az hogy volt-e alelnök vagy sem? Nos, meg volt annak a módja, hogyan válasszanak alelnököt, amíg én beteg voltam – ő sem kezdeményezte és senki más sem, tehát a tanács önkormányzati tagjai sem. Még egyszer hangsúlyozom, a tanács szuverén szerv és az önkormányzati demokrácia fontos eleme. Ahogy a polgármester úr kommentálta abban a videóban az iskolatanács munkáját, az ebben a formában az ő szegénységi bizonyítványa. Politikai nyomást csak gyakorolhat, mert csak ő politikus, senki más. A petíció legitim és a szülők kezdeményezték. A szülők két éve legitimen választották meg a tanács tagjait is, bíznak bennünk és ezt az aláírásgyűjtés is bizonyítja. No comment.”

Zalaba Zsófia igazgatónő: Nem veszek részt piszkos társasjátékokban

„Teljes mértékben elutasítom a polgármester úrnak az inkriminált videóban elhangzott vádjait és úgymond kritikáját. Olyan ember vagyok, aki nem szokott belemenni bohóckodásokba, veszekedésekbe. Gondoltam, hogy a polgármester úr – ha valami hibát talál a munkámban azt jelezni fogja, vagy ha úgy gondolja, hogy ezt velem nem tudja megbeszélni, akkor ezt jelzi az iskolatanács felé , ha velük sem tudja megbeszélni, akkor a képviselőtestület elé visz olyan dolgokat, amivel nincs megelégedve, de tudomásom szerint, erre az elmúlt két és fél évben nem volt példa“ – jelentette ki a Paraméternek Zalaba Zsófia, aki már öt éve igazgató Muzslán és előtte igazgató-helyettes is volt.

Szerint Farkas Iván nem mond igazat akkor sem, amikor az iskola színvonalát kritizálja.

„Az elmúlt öt, sőt tíz évben számos olyan versenyen vettünk részt, ahol magunk mögé utasítottuk a nagyvárosi iskolákat, példaként csak az elmúlt évet említem. Matematikai olimpiászon, Pitagórászon eredményes diákjaink vannak, sőt a biológiai olimpiászon egy diákunk június 16-án járási kitüntetést kap. Egy diákunk az országos Simonyi helyesírási versenyen tizennegyedik lett. De folytatjuk, sőt legutóbb Rozsnyón, az Ipolyi Arnold Országos Mesemondó Versenyen két diákunk is szerepelt arany és ezüstsávos minősítéssel. Kiváló eredményeink vannak országosak is a japán matematikai módszer, a Szorobán- versenyeken, sőt szorobán szakoktató tanárunk is van, akit versenyekre hívnak, sőt legutóbb idén Budapesten a szorobán-versenyen négy diákunk négyszáz diák közül ötödik helyezést ért el. Mi kis iskola vagyunk, százötven diákkal, de talán a környéken egyedül, mi kilencven százalékban biztosítjuk a szakoktatást, még hittanra, etikára is. Hogy rosszak a Monitor-eredményeink? Az ötödikeseink két éve írnak Monitort magyarból és matekból. Nem minden évben várhatunk száz százalékos eredményt, ez természetes. Van,amikor jobban sikerül, van, amikor rosszabbul. De azt szoktam mondani, hogy ha az érdemjegyüknek megfelelően írják meg, az már jó. Ráadásul tavaly a monitor ötön az érsekújvári járásban a mi iskolánk érte el a legjobb eredményt! Ami engem illet, én teljesítettem az igazgatóválasztás pályázati feltételeit, és abban ott volt az is, hogy rendelkezem szlovák államvizsgával, amit már húsz éve tettem le és a mai napig használom. Igaz, magyar környezetben nem beszélek minden nap  reggeltől estig szlovákul, de évek óta negyedik és ötödik osztályban szlovákot tanítok. Ráadásul, ha annyira nem tudok szlovákul, akkor vajon hogyan irányítottam volna eddig az iskolát, hogy állhatnék a szakhatóságokkal és a kerületi tanfelügyelettel munkakapcsolatban, sőt, miként lehettünk volna sikeresek egy olyan nemzetközi oktatási pályázatban, melynek ügyében mai napig szakmai kapcsolatban állok a besztercebányai módszertani központtal, és amely pályázatban tízezer eurót nyertünk speciális eszközökre, ami az iskoláé, és hat olyan munkatársat is tudtam fogalkoztatni, ami szintén nyertes pályázatból volt lehetséges.  A polgármester úr eddig is tudott és tud minden beruházásunkról. Ami a sítúrákat illeti, arról pedig annyit, minden sítúráról értesítve volt, sőt mindig meg is hívtuk őt, de sose volt ideje eljönni. Szakképzett síoktató vagyok, a gyerekekre szigorúan felügyelünk és vigyázunk, és hál istennek a sítúrák nálunk roppant népszerűek, több mint százan vesznek részt rajtuk. Tíz éve szervezem a sítúrákat, egyetlen egyszer sem volt olyan baleset, amiért nekem esetleg felelnem kellett volna. Ami pedig az úgymond polgármesteri bizottsági szintfelmérést illeti, természetesen ezt elutasítottam, mert roppant megalázónak és átlátszónak éreztem, hiszen ez már a legitim iskolatanácsi igazgatóválasztás után történt. Mint ahogy roppant megalázónak és méltatlannak gondolom a polgármester úr eddigi hozzáállását is az iskolához. Hiszen rendszeresen bejárt ide keddenként, a mai napig tartottuk, tartjuk a kapcsolatot, soha egyetlen hiányosságot, vagy abban a bizonyos videóban ecsetelt fogyatékosságot nem beszélt meg velem, velünk. Hogy mi lesz tovább, nem tudom, én az iskoláért és a gyerekekért és a szülőkért küzdök. Önmagamtól sem mondok le, persze, a mandátumom július 31-ével lejár”  – így Zalaba Zsuzsa igazgatónő.

Eddig a történet, ez a szomorú, méltatlan, keserű és szánalmasan botrányos történet. A fejleményekről beszámolunk, mert az ügynek korántsincs vége. De tanulsága, szerintünk már most van – azt pedig mindenki levonhatja.

Buchlovics Péter