Íme Bödőcs Orbán-paródiája szlovákul

2018. február 2. - 17:44 | Belföld

Egyre inkább úgy tűnik, portálunk egyfajta missziót tölt be a kárpát-medencei térség nemzetei közötti megbékélés és ezáltal a kultúráinak megismerése terén.

Kézzelfoghatóbb példa nem is lehetne erre, mint az a mai "Bödőcs töcskölős Orbán-paródiája miatt bűnhődik a Pátria Rádió" című cikkünk, amelyik rögtön kettős hatást ért el:

Az írásunk megjelenése óta egyrészt a magyar körökben ugrásszerűen megnőtt az érdeklődést a szlovák nyelv iránt, hiszen sokan arra kíváncsiak, hogyan hangzik a szláv nyelvek eszperantóján Bödőcs Tibor örökbecsű gegje. Másrészt a "tejtestvér" szlovákok részéről is tapasztalható némi izgatott vágyakozás, hogy jobban elmélyedhessenek a stand-up kultúránk eseménykörnyezetében.

Ezért hát nem marad más hátra, minthogy lehulljon a lepel, milyen háttéranyaggal kellett megismerkedniük a szlovákiai médiatanács tagjainak ahhoz, hogy eldönthessék, beintett-e a közszolgálatiságnak a Pátria Rádió, amikor egy a magyarországi belpolitikai eseményt körülíró összefoglaló végén beleütköztek az Orbánt kifigurázó - „Magyar ütőérre magyar vámpírt!” megnevezésű bödőcsi jelenetbe.

Parancsoljanak:

Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim!

Vážené dámy a páni, milí priatelia!

A külföld zsoldjában álló, Soros György segge partján táborozó egyetem kiebrudalásával a munkát még korántsem fejeztük be.

Vypšikaním univerzity sídliacej na vrchole zadku Györgya Sorosa, žoldniera zahraničia, sme ešte ani zďaleka našu prácu neskončili.

Ideje hát feltennünk egymásnak a kérdést: Iskoláinkban miért is tanítunk külföldi írókat? Más színű emberek által lakott, távoli országok földrajzát, hazánkban nem őshonos állatok kialakulását? Mire jó ez? Kiknek jól ez? Tudjuk jól.

Je na čase, aby sme si položili otázku: Prečo máme na našich školách učiť zahraničných spisovateľov, zemepis vzdialených krajín, kde žijú ľudia inej farby pleti? A genézu vývoja domestifikovaných zvieracích druhov žijúcich v našej krajine? Načo je to dobré? Pre koho je to dobré? Dobre vieme.

(Itt a "A genézu vývoja nepôvodných druhov živočíchov v našej krajine?" pontosabb lett volna, de talán nem ezen múlott a Frekvenciatanács Pátriát elmarasztaló döntése)

Szagáról ismerszik meg, szagáról ismerszik meg a trágya.

Podľa vône, podľa vône poznáme hnoj.

Világossá kell tennünk a világárnyékkósersoroskormánynak: Nem nézünk Bruce Willist, míg Dörner György nem léphet fel a Broadwayn! Ne jöjjön a Metallica, ha nem megy az Ossian! Hívjon, Trump uram, de hagyjon üzenetet, mert idegen számot nem veszek fel!

Musíme to ozrejmiť aj Sorosovej vláde, tieniacej svet: Nebudeme pozerať Brucea Willisa, kým nebude môcť György Dörner vystúpiť na Broadway. Nech k nám nechodí Metallica, ked' nechcú Ossian. Nech si volá Trump, ale nech nechá odkaz na odkazovač, lebo ja hovory od neznámych čísiel neprijímam.

(Ennél a résznél is rezeg a léc, mert a szlovák nyelvvel remekül bánó világárnyékkósersoroskormány szakértőink szerint ez a fenti szakasz indító mondata inkább "Musíme to ozrejmiť aj kóšerovo-tieňovej-Sorosovej-svetovláde" lenne, de spongyát az ilyen nyakatekert kormányzási formára)

Nos, ahogy az egyszeri kettős állampolgár, székely urambátyám mondta: Ha töcskölhetek, minek franciáznék?

Nuž, ako povedal môj jednoduchý sekulský brat s dvojitým občianstvom: ak môžem podpichovať, načo glamourovať?

(Na de itt, a kettőspont utáni fordításnál aztán felkapja a fejét a franciázást több nyelven beszélő szakértői gárda minden egyes hím tagja: mi ez a finomkodás a szlovák szövegben? Talán csak nem így akarta megúszni az elmaradhatatlan büntetést a rádió, hogy ennyire finoman fogalmazza meg a minimum "načo byť šarmantný, keď si môžem pichnúť", de inkább a szájbarágósabb, didaktikusabb: "ak môžem šukať, načo mi je fajka" jelentést?)

Hadd legyünk végre saját gyarmatunk gyarmatának gyarmata! Magyar ütőérre magyar vámpírt!

Nech budeme konečne kolonizovanou kolóniou našej kolónie. Na mad'arskú žilu mad'arského vampíra!

Hisz, tisztelt hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, Dalma asszony, Lőrincék... Kicsi a bors, de piros a paprika!

Vážené dámy a páni, milí priatelia, pani Dalma, Lőrincovci... Korenie je malé, ale paprika je červená!

Így hangzik tehát Bödőcs Tibor megkerülhetetlen műve míves szlovák nyelven. Reméljük, ez a kis szkeccs mindkét nemzet fiainak és lányainak meghozta a kedvét arra, hogy elvesszenek a másik náció viccforrásainak, tréfahagyományainak és nem utolsó sorban a nyelvtudományának útvesztőjében. Mert az hasznos dolog. Ekképpen is gyarapodhat régiónkban a kimívelt emberfők száma és az egymás dolgaiban is egyre tájékozottabb polgárok kevésbé lesznek fogékonyak a tudjukkik parttalan világárnyékkósersoroskormányozására.

(sárp)