Ínségesebb év elé néz Dunaszerdahely – mutatjuk, mire lesz pénz és mire nem!

2019. november 30. - 07:00 | Régió

Elfogadták a város 2020-as költségvetését, melyben ezúttal nem szerepel hitelmerítés, és a tartalékalap szintje is alacsony, így kevesebb lesz a látványos városfejlesztő beruházás, mint az azt megelőző két évben.

Ínségesebb év elé néz Dunaszerdahely – mutatjuk, mire lesz pénz és mire nem!
Fotók: Cséfalvay Á. András, illetve Paraméter-archívum

Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy mintegy 13-14%-kal kevesebbet költhet majd Dunaszerdahely városa a jövő évben, mint az ideiben vagy az előzőben. 2020-ban 24 millió eurós költségvetéssel számolnak, míg a 2018-as választási évben 27,71 milliós, az idei nem végleges pedig 27,58 milliót tesz ki.

Persze, ahogy a pénzügyi osztály vezetője, Pápay Zoltán és Hájos Zoltán polgármester is érvelt, egyelőre nem ismert a pénzügyminisztérium prognózisa a befizetett jövedelemadó visszatérítendő 70%-os részarányának mértékéről, és az idei zárszámadás sem, amiből kiderül, valójában milyen eredménnyel zárhatja az idei évet a költségvetés (ez gyakorlatilag mindig többletet jelent).

A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes személyek adóalapjának adómentes része emelésével, amit a Híd párt javaslatára fogadott el a parlament, jelentősebb bevételtől esik el a városi költségvetés. Lefordítva a természetes személyek jövedelmének magasabb része után nem kell adót fizetniük, de így ez a pénz elmarad az önkormányzatok kasszáiból. Hájos elmondása alapján az előzetes becslésük szerint Dunaszerdahelyen ez 450 ezer eurót tesz ki.

Egyébként hozzá kell tenni, hogy a részadóbevétel várhatóan még így is magasabb lesz, mint az idei, a városi költségvetés 130 ezer eurós többlettel számol 2019-hez képest (9,46 millió euró az idei 9,33 millió után), ráadásul már írtunk róla, hogy bevezetésre kerül az ún. fejlesztési illeték, amelyen keresztül a város 500 ezer eurót tervez kiemelni a Dunaszerdahelyen építkezők zsebből (miközben a tervek szerint a dunaszerdahelyieknek egy részét visszaadja).

Fekete Zoltán főellenőr

Hájos felhívta a figyelmet arra is, hogy folyamatosan emelkedik a hulladéklerakás díja, miközben nehéz feladat a lakosokat a hulladék szelektálására bírni. Itt tudni kell, hogy ugyanolyan százalékarányú szemétszelekció mellett valóban jelentősen megnő az elkövetkezendő években a hulladéklerakási illeték, a minisztérium ilyen úton kívánja ösztönözni/rábírni az embereket a hulladék osztályozására.

Növeli a költségeket a pedagógusok bérének 10, illetve a közalkalmazottak bérének 6%-os emelése is, valamint a minimálbér, illetve azoknak a béreknek az emelkedése, amelyek a nemzetgazdasági átlagbérből indulnak ki, ami pedig jelentősebben megnőtt az elmúlt időszakban. Itt meg kell említeni, hogy ilyen például a polgármester és az alpolgármesterek fizetése is, miközben előbbi az alapfizetése mellé idén a lehető legmagasabb, 60%-os jutalmat is megkapja.

Hájos emlékeztetett arra is, hogy a kieső bevételek ellenére jövőre nem számolnak adóemeléssel, ami az ingatlanadót vagy a szemétdíjat illeti, de bevezetésre került az infrastrukturális beruházásokra (járdák, közvilágítás, stb.) fordítható fejlesztési illeték, és egyébként is, mind az ingatlanadó, mind a szemétdíj emelkedett idén. Új bevételi forrásként könyvelik el a teljes mértékben városi tulajdonú Thermalpark DS részvénytársaságtól érkező osztalékot, a költségvetésben 70 ezer euróval számolnak e téren.

„Kiindulva a felvázolt tényekből, valamint hogy Dunaszerdahely városa 2020-ban nem számol hitelfelvétellel, illetve a tartalékalapok alacsony feltöltöttségéből származó bevétellel, maga az előterjesztett költségvetés pénzügyi mozgástere behatároltabb, ezért az utóbbi évekhez viszonyítva visszafogottabb fejlesztésekkel, tőkeberuházásokkal számolunk” – húzta alá a polgármester.

Emlékeztetett arra, hogy nagyobb hangsúlyt kapnak az óvodák, melyek esetében a nyílászárók (ablakok és bejárati ajtó) cseréje zajlik majd jövőre, illetve felújítják a játszótereiket is. 2020-ban nem számolnak már az iskolakonyhaprogram keretén belül nagyobb fejlesztéssel (mint a tavalyi, illetve idei évben volt a Szabó Gyula, illetve Jilemnický utcai alapiskolák konyháinak modernizálása), a Smetana ligeti és a Kodály Zoltán Alapiskolák konyháinak ételkiadóvá való átalakítása pedig nagyságrendekkel kisebb összegbe kerül, 40, illetve 20 ezer euróba.

Hájos emlékeztetett, hogy fontos szerepet kaphatnak az EU-s pályázatok, több ilyen benyújtását is tervezik.

Lássuk tételesen!

Mint azt már fentebb említettük, a városi költségvetés bevételi oldalának legnagyobb hányadát a visszatérített jövedelemadó adja, ez jövőre a mostani becslés szerint 9,46 millió euróra emelkedik, de ez még minden bizonnyal változni fog évközben.

2,15 millió euró várható ingatlanadóból az idei 2,22 millióhoz képest, ami a Prefa Rt. egyszeri befizetése miatt magasabb. A hulladékelszállítási illetékből származó bevételt 1,1 millió euróra tervezik minden évben, az újonnan bevezetésre kerülő fejlesztési illetékből pedig várhatóan 500 ezer euró folyhat be a városkasszába.

Az ingyenes iskolai étkeztetésre 670 ezer eurós dotációt kaphat a város az államtól, idén ez a költségvetés-módosítás után 350 ezret tesz ki (az eredeti tavalyi költségvetés még csak 54 ezerrel számolt az ingyenes étkeztetés bevezetése előtt)

Az oktatásügyre emellett a város 5,76 millió eurót kap az államtól, az idősek otthona működtetésére pedig 940 ezret a megyétől (idén 868 ezret).

A jövő évben pillanatnyilag nem számolnak a tartalékalap merítésével (legfeljebb majd az EU-s pályázatok önrészét illetően), idén és tavaly azonban ez is meghatározó összeget, 2,1, illetve 3,3 millió eurót tett ki.

A kiadási oldalon 236 ezer euróval növeli meg a költségeket közalkalmazottak bérének és a minimálbérnek az emelkedése, a városházán emellett 217 ezer eurós tőkekiadással is számolnak. Ez utóbbiból 80 ezret tesz ki egy felvonó építése, 18 ezret a nagy ülésterem szőnyegének cseréje, valamint 7 ezret a kisterem klimatizálása.

Összesen 682 ezer euró megy majd el a hitelek törlesztésére (581 ezer) illetve kamataira (100,8 ezer), ebbe beletartozik az állami lakásfejlesztési alapba történő törlesztés, a Thermalpark kölcsöne és három városi fejlesztési hitel is.

426 ezer eurót folyósítanak a városi költségvetésből a DAC-nak, 55 ezret más sportegyesületeknek és 60 ezret az amatőr kulturális csoportoknak. 310 ezret visz el a városi médiát is üzemeltető Perfects, 372 ezret a Municipal.

A gondozói szolgálatra 330 ezer eurót fordítanak, ez az összeg a minimálbér emelése miatt 45 ezerrel magasabb, mint idén.

A város takarítására 170 ezer euró megy el, a zöldövezetek karbantartására pedig 460 ezer, utóbbi összeg ugyancsak a minimálbér-emelés miatt 20 ezerrel magasabb.

A városi rendőrség 591 ezer euróba „kerül”, ami a hétvégi pótdíjak bevezetése okán 55 ezer euróval tesz ki többet az idei kiadásoknál.

Jelentősen visszaesik jövőre a közterületek, utak, parkolók építésére fordítandó pénz. Tavaly erre a célra még mintegy 2,8 millió euró ment el (beleértve az átkötőutat a Kisudvarnoki úttól a Tescóig), idén mintegy 1,5 millió, jövőre viszont csak 343 ezer eurót terveznek. Ez az összeg nem tartalmazza a kátyúk helyreállítására, utak javítására fordítandó összege, az ugyanis némileg magasabb lesz, 160 ezer euró (+18 ezer).

Játszóterek javítására 30 ezer (+10 ezer az ideihez képest), újak építésére 75 ezer (idén nulla) eurót fordítanak 2020-ban. A közvilágítást érintő tőkekiadások 60 ezer euróval közel 190 ezerre emelkednek, ennek nagy részét, 170 ezret az átkötőút közvilágítása viheti el.

A beruházási jegyzékben szemezgetve felsorolnánk még néhány tételt. A Municipal munkagépek vásárlására 40 ezer eurót fordít majd, a sikabonyi pálya kerítésének felszámolására 10 ezret.

A sikabonyi temető kerítésének áthelyezése a körforgalom építése miatt 40 ezer euróba kerül, ugyanitt 110 ezer eurót vihet el a vezetékek áthelyezése.

Sportpálya-revitalizációra az 5 alapiskolánál együttesen 68 ezer eurót fordítanak, a művészeti alapiskola klímaberendezésére 5 ezret.

A Vámbéry téri passzázs átépítése 60 ezer, az 1848/49-es emlékmű felújítása 21 ezer, míg a művelődési központ előtti szökőkút rekonstrukciója 40 ezer euróba kerülhet.

Szemaforos kereszteződést létesítenek a Tescónál, ez várhatóan 75 ezer eurót emészt fel, az átkötőút melletti járda pedig 95 ezret. Megemelt kereszteződés jöhet létre az átkötőút és a Kürti út találkozásánál, ami 65 ezer euróba kerül majd – ezt a beruházást a balesetek megemelkedett száma indokolja.

(SzT)