Iskola a háborúban

2021. január 26. - 15:10 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CLXXXII.

Iskola a háborúban
A régi Komárom (Forrás: egykor.hu)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(LIV. rész)

Komáromban két hónap kényszerszünet után 1915. február 1-jén folytatódott az oktatás az addig várkórházként működő községi iskolaépület egy részében. A többiben – teljesen elkülönítve, minden érintkezés kizárásával – a fenntartók továbbra is az elhelyezett sebesültekről gondoskodtak. A helyiségek a legalaposabb fertőtlenítés után vétettek használatba. A belépést az iskola látogatásánál csakis a leányiskola főkapuján engedélyezték. A tanítás úgy a fiúk, mint a leányok részére a leányiskola földszinti termeiben történt – a körülményekre való tekintettel – átmenetileg váltakozó rendben: hétfőn, szerdán és pénteken a fiúk, kedden, csütörtökön és szombaton a leányok tanultak. A tanítás a hétközre eső ünnepeken sem szünetelt.

*

„A Magyar Védőegyesület Komáromi Fiókja hazafias gondolkodásmódjának adott kifejezést, midőn legutóbbi választmányi ülésén egyhangú lelkesedéssel elhatározta, hogy 400 koronát utalványoz a Leányegyesületnek, amely egyesület a háború kitörése óta azzal foglalkozik, hogy kötött és flanellból készült meleg ruhaneművel látja el városunkból a harctérre induló derék katonáinkat” – tudósított a Komáromi Ujság 1915. januári 28-i száma.

*

Sárkány Ferenc Komárom országgyűlési képviselője 1915. január 27-én, szerdán a városban tartózkodott.

*

Felhívás: „Február 6-a az újabb terminus. Ha addig minden lelkes honleány 1 pár érvédőt és 1 pár térdmelegítőt köt, sok száz gyűlik úgy egybe. Gondoljuk meg: hideg van, esik a hó, itt az igazi tél. Nagy szükség van meleg holmikra.“

*

Koczka nagy amerikai cirkusza és állatsereglete megkezdte érdekfeszítő előadásait a komáromi Kossuth-téren.

*

Reklám: „Hegedűk és az összes hegedűkellékek legolcsóbban Spitzer Sándor könyv-, papír- és zeneműkereskedésében szerezhetők be.“

Lelkes Vince