Ismeretlen adományozó segítette a harctéren levő tanítók családjait

2021. november 12. - 19:34 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

Ismeretlen adományozó segítette a harctéren levő tanítók családjait
(Archív felvétel)

(CCIII. rész)

Kitüntették Quitt Illést, a 69. gyalogezred tartalékos tizedesét – Krausz Mór helyettes rabbi vejét. Előbb nevezett „az ellenség előtt tanúsított hősiességéért és egy ezredesnek – saját életének kockáztatása mellett való – megmentéséért” a Kis és Nagy Ezüst Vitézségi Érmet érdemelte ki egyszerre.

*

Ismeretlen adakozó a másfél éve tartó háború ideje alatt immár harmadízben juttatott el nagyobb adományt Mirtse Lajos királyi tanfelügyelőhöz, hogy azt a címzett „a harctéren levő megyebeli tanítók hozzázartozóinak segélyezésére fordítsa”. A legutóbb beérkezett adományt 1915. december 14-én ítélte oda két tanító-családnak a Vármegyei Tanítótestület képviselőiből alkotott osztóbizottság a királyi tanfelügyelő elnökletével. A testület jegyzőkönyvben mondott köszönetet a nemes szívű embernek.

*

„Vallásos est-szerű propagandagyűlést“ tartott 1915 december havában a Magyar Diákszövetség országos körúton levő vezetősége a komáromi református templomban. A szervezők kinyilatkoztatták: „az előttünk feltáruló Nagy-Magyarország káprázatos képének főbiztosítékát egy vallásos, kötelességtudó, a főiskolát, egyetemet megtisztelő, törekvő, tudni vágyó és -akaró, nemcsak önmagát, de a környezetét is boldogító, vezető és nemesen irányító ifjúságban látjuk (...), ezért ennek a megújhodott ifjúságnak a megnövekedését tűztük ki célul“. A közének után Vargha Sándor lelkész imát, Németh István püspök beszédet mondott, Kurucz Gyula segédlelkész énekelt, Viktor János, a Magyar Diákszövetség főtitkára, budapesti lelkész propagandabeszédet mondott, Szabó Imre segédlelkész szavalattal lépett a közönség elé, Czeglédy Sándor pápai főiskolai tanár Biblia-magyarázattal szolgált. A propaganda-est Vass Vince püspöki titkár imájával, majd közénekkel zárult. A templomból távozók „sűrűen hullatták adományaikat a kitett perselyekbe“.

*

Meghalt [1915. december] Lévai László komáromi cigányprímás, a híres Lévai nemzetség leszármazottja. Az utóbbi években elsősorban az Otthon kávéházban muzsikált bandájával, „amíg súlyos betegsége föl nem őrölte erejét“.

Lelkes Vince