Isten veletek, komáromi lányok

2021. május 6. - 19:54 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCXLIV.

Isten veletek, komáromi lányok
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CXV. rész)

A Komáromi Leányegyesület zászlót készített és adományozott 1915 tavaszán a hadba vonult 19-es vadász-századnak, amelynek soraiban ott volt Zilahy Lajos fővárosi író is. Az idő rövidsége miatt a katonák csak utólagosan és levélben tudták megköszönni az ajándékot. A sürgöny szövege – Zilahy kézírásával – így hangzott: „Az abmarsch előtti félórában – kellő időben – a zászlót megkaptuk s a »zum Gebet« után a magyar Himnusz hangjaira már ezt a zászlót hajtotta földig a század. Köszönjük mindnyájan – tisztek, tisztjelöltek és közkatonák –, köszönjük a melegséggel, szeretettel szőtt vásznat, minden katonás erénynek drága sigillumát, ezt a háromszínű zászlót! Isten veletek, komáromi lányok – a zászlótokat becsülettel megőrizzük.“

*

Kürthy István főispán, a Komáromi Hadsegélyző Bizottság elnöke levélben mondott köszönetet a helybéli Bircsák Mariskának, aki jórészt a Tolnai utcában gyűjtött a hadbavonultak családjai számára. Nevezett hölgy 300 koronát „kalapozott” össze apró adományokból.

*

A Komáromi Vörös Kereszt Egylet köszönettel nyugtázta a csicsói cserkészfiúk adományait: 7 drb. csirke, 622 tojás, 6 kenyér, 6 üveg paradicsom, 3 kg zsír, 2,7 kg szalonna, 2 zsák liszt, 1 kg dara, 2,5 zsák bab, 3 zsák krumpli, 1 ing, 1 alsó nadrág.

*

Katula Antal volt ekecsi segédlelkészt Nagysallóról Érsekvadkertre helyezték.

*

Felhívás: „Gyűjtsük a hársfavirágot. A hársfavirág teljesen pótolja az orosz teát; különösen hűlésnél kitűnő a gyógyítóereje. Ajánljuk a kitűnő gondolatot olvasóink figyelmébe, főképpen beteg katonáink érdekében.”

Lelkes Vince