Iszapba fulladt a keszegfalvai hadiözvegy

2021. szeptember 25. - 18:45 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXVI. Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején.

Iszapba fulladt a keszegfalvai hadiözvegy
(Archív felvétel)

Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CLXXXVII. rész)

Bugris Gyuláné született Nagy Margit keszegfalvai lakos 25 éves volt. Földműveléssel foglalkozott. Férje 1914 őszén a kárpáti harcokban nyomtalanul eltűnt. A szerencsétlen asszony nem nyugodott bele sorsába. Úgy gondolta, hogy a környéken tartózkodó orosz hadifoglyok esetleg felvilágosítással szolgálhatnak számára. Ezért 1915 novemberének egyik napján édesapjával együtt kocsira ült és elment érdeklődni Ógyallára, az ottani fogolytáborba. Visszafelé jövet azonban rájuk esteledett. Martos községnél a lovak a sötétben mocsaras területre vitték a járművet, amely elsüllyedt. Nagy István még valahogyan feltápászkodott a balesetből, leánya azonban, akire a kocsi ráborult, halálát lelte az iszapban. A segítségükre hívott emberek egy közeli tanyáról már nem tudták megmenteni. Elmondták: borzasztó látványban volt részük, haláltusájában az asszony ugyanis szinte minden szál haját kitépte, alig ismertek rá. Nagy részvét mellett temették el. Két kis árvája maradt.

*

Makky Lajos, a Népbank tisztviselője Jungbluth Ferenc komáromi pénzügyi számtiszt barátjától levelet kapott az orosz fogságból, amelyben egy további ismerősükről is szó esett. A küldemény a következőket tartalmazta: „Kedves Barátom! Mi – még pedig én (szüleim lakása: Győr, Varga utca 11.) és Pethő Sándor (szülei lakása Győr, Ujváros, Öreg utca 32.) – orosz hadifoglyok vagyunk, és egészségesek. Direktió Ázsia felé!. Kelt 1915. október hó 11-én. Üdvözlünk téged, Feri és Sándor.“ A Komáromi Ujság értesülései szerint a címzett az üzenetet továbbította a győri hozzátartozóknak.

*

Az Ottokár Hadiárvaház javára 20 K-t adományoztak a nagymegyeri római katolikus hívek.

*

Az Apollo mozgószínház műsora 1915. november 18-án és 19-én, csütörtökön és pénteken: Éjjel és nappal – dráma három felvonásban, ill. eredeti harctéri felvételek a Tirol védelmezőjéről, Dankl Viktor tábornokról.

*

Apróhirdetés: „Folyó hó [1915. november] 17-én, szerdán este 6 óra körül elveszett a Nádor utcán egy fekete bőrridikül. A kiadóba átadható.”

Lelkes Vince