Járási faiskola-telep létesítése

2020. április 3. - 18:55 | Régió

Csallóközi lenyomatok LXXXIII.

Járási faiskola-telep létesítése
Az albári Szent Anna-templom a 2012. évi rekonstrukció után (A szerző felvétele)

A dunaszerdahelyi járási bizottság 1925. július 26-i ülésén Méhes Rudolf indítványait vitatta meg a testület.

Részlet a kisgazdapárti titkár előterjesztéséből: „...járásunkban a gyümölcstenyésztés fellendítése érdekében faiskolákra volna szükség. Erről való legutóbbi értekezésünkön a tisztelt főbíró úr említette, hogy miután nagy költséggel járna egy járási faiskola létesítése, azért jobb volna, ha egyes magánvállalkozók akadnának... Tisztelettel és örömmel jelentem (...), Énekes László szentmihályfai lakós vállalkozik arra, hogy be fog rendezni saját költségén egy faiskolát. Kérelme az volna, hogy állami faiskola adományozzon neki vadcsemetéket ingyen, ő a faiskola területét, 1 kat. holdat bekerítené, de a kerítéshez szükséges anyagot is kéri. Ennek fejében ő kötelezi magát a nemesített csemetéket csak a községeknek eladni. Szóval: ezen faiskola nem nyerészkedés céljaira létesülne, hanem kizárólag a községek gyümölcsfa-tenyésztésének érdekeit szolgálná, és olyan gyümölcs-fajták csemetéit nevelné, amelyek itt nálunk a legjobban díszlenek. Ezt az illetővel már megbeszéltem. Igen Tisztelt Bizottság! Tekintve a gyümölcsfa-tenyésztés többoldalú hasznosságát s ezzel szemben annak éppen itt járásunkban való elmaradottságát, azt hiszem itt az ideje, hogy kapjunk a kínálkozó alkalmon, és tegyük meg a szükséges lépéseket az erre illetékes felsőbb helyen, hogy Énekes László kérelme megadassék, és elősegítve legyen a faiskola-telep létesitése. Kérem, ezen előterjesztésem megtárgyalását és elfogadását.”

Nevezett kisgazda másik indítványa a következőképpen hangzott: „Arról is volt már szó néhányszor itt a tisztelt bizottság körében is, hogy a mezőgazdaság részére különös munkás biztosító pénztár, illetve ilyen hivatal állíttassék. Én sokat járok a vidéken, és mindenfelé ezt hangoztatják a gazdák. Tehát ismételve tisztelettel jelentem és ajánlom, hogy ez ügyben is tegyük meg a szükséges lépéseket. Uraim! Ez nagyot jelentene mezőgazdaságunk érdekében, már úgy értem a dolgot, hogy nem csak beadjuk és elhatározzuk, hanem igazán tőlünk telhetőleg is tesszük. Kérem a szíves hozzászólást.”

A jegyzőkönyv tanúsága szerint a bizottság mindkét indítványt helyeselte, és elhatározta, hogy „megkeresi a felettes hatóságot az engedély megadása iránt”.

A járási bizottság napirendjén szerepeltek még a további tárgykörök: jóváhagyták Felsővámos község iskolaépületének eladását; elfogadták a javaslatot, hogy Dunaszerdahely szemétfuvarozási ügye ezúttal „időben”, minden év októberében tárgyaltasson meg; az illetékesek döntöttek arról is, hogy Felsőnyárasd vadászati haszonbérét a mezőőr javadalmazására fordítják; jóváhagyták Csallóköznádasd, Nagybodak, Nemesabony, Felbár „húsvizsgálati jelentését”, továbbá Pozsonyeperjes, Balázsfa, Albár, Nagymad, Töböréte, Csenkeszfa, Pódafa, Hegybeneéte, Alsó- és Felsőnyárasd szervezeti szabályrendeletét, legvégül Ollétejed, Lidértejed, Várkony, Felsővámos, Csallóközkürt, Vásárút, Csallóköznádasd és Bős zárszámadását.

Lelkes Vince