Járványszerű nyakszirtmerevedés Gútán

2020. november 24. - 20:44 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború kitörésének idején.

Járványszerű nyakszirtmerevedés Gútán
Csallóköz térképe 1645-ből

Folytatódjanak hát a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

(XVIII. rész)

A címben nevezett községben 1914 tavaszán nyakszirtmerevedés lépett fel, mely az elöljáróság minden óvintézkedése ellenére, folyton terjedt. A gyermekek közt 28 megbetegedés történt, s ebből 8 halállal végződött. Dr. Berencsy László megyei főorvos a helyszínen vizsgálatot tett, és a járvány elleni védekezést helyesnek találta.

Vasútépítés tervezése. A komárommegyei Csallóközben a diószegi cukorgyár nagy kiterjedésű bérletekkel rendelkezett. Az ipari létesítmény csallóközi birtokain, illetőleg bérletein vezetendő mezőgazdasági vasutak közigazgatási bejárása 1914. március utolsó hetében történt meg. Jelen voltak: Bálint István és Janosits József műszaki tanácsosok, Asztalos Béla vármegyei főjegyző, Dávidházy János nemesócsai főszolgabíró és a gyár részéről Kovács Gyula.

Újjáépítették a Tany község és a tany-nemesócsai vasútállomás közötti utat, mely – a Komáromi Ujság megállapítása szerint – a legrosszabbak közé tartozott a vármegyében. Több település – Tany, Füss, Csicsó, Néma – lakosai használták közösen. A munkálatokat 1914 márciusában kezdték el.

Csepy Pál ekecsi plébános elnökletével március 26-án választmányi gyűlést tartott Dunaszerdahelyen a Csallóközi Méhészkör. Az elöljáró az úgynevezett ládás kasok egységes használatáról, illetőleg a szalma- vagy sáskasok fokozottabb kiküszöböléséről értekezett. Továbbá buzdított a poszonyi méhészeti kiállításon való részvételre. Kijelentette: megbízatása esetén állandó összeköttetésbe lép a kiállítást vezető Valló Jánossal; kieszközli, hogy a Magyar Méh c. szaklap elegendő példányban járjon a csallóközieknek. Szűcs Károly alelnök a Komárommegyei Gazdasági Egyesület hivatalos lapjának mellékletéül szolgáló méhészeti leveleket ajánlotta a résztvevők figyelmébe. Vermes Ferenc felhatalmazást kapott a kör címére érkezett postai küldemények felbontására és azoknak a saját hatáskörben vagy „az elnökséggel egyöntetűen való lebonyolítására“. Vermes Ferenc továbbá jelentette, hogy „amint a megrendelt mézelőfák megérkeznek, díjtalan szétosztása iránt intézkedni fog“.

Elhunyt Nagy Zsigmond nagykeszi lakos. Élt 78 évet. Tetemét 1914. március 26-án helyezték örök nyugalomra a kulcsodi református sírkertben. Távozását kiterjedt rokonsága, köztük testvére, Nagy Benő péceli református lelkész és veje, Kúr Géza kulcsodi református lelkész gyászolják.

Lelkes Vince