Jelentősen gyarapodott a lakosság a Dunaszerdahelyi járásban!

2018. április 18. - 12:05 | Régió

Nagyszombat megyében 1994 óta tavaly kötötték a legtöbb házasságot, összesen 3143-at. Emellett nőtt a megye összlakossága is, az előző évi adatokhoz képest 1216 személlyel. 2017-ben összesen 562 372 lakosa volt Nagyszombat megyének, ebből 286 896 nő, ami a teljes lakosság 51%-a.

A legnagyobb mértékben, 943 fővel a Dunaszerdahelyi járás lakossága gyarapodott, majd következik 477 fővel a Nagyszombati járás, 86 fővel a Galántai járás, 52 fővel a Szakolcai járás. A többi járásban csökkent a lakosok száma, a Galgóciban (Okres Hlohovec) 191 fővel, a Senicaiban 98 fővel, a Pöstyéniben 53 fővel. Erről Alena Vadovičová, a Statisztikai Hivatal (ŠÚSR) nagyszombati részlegének munkatársa tájékoztatott szerdán.

2017-ben a megye területén állandó lakhellyel rendelkező édesanyák 5457 gyermeknek adtak életet, közülük 2832 volt a fiú, és 2625 a lány. Év közben megyei szinten 36-tal csökkent az élveszületések száma. Az előző évi adatokkal összehasonlítva a Galántai járásban 55-tel, a Pöstyéni járásban eggyel nőtt az élve született gyermekek száma, a Galgóciban 40-nel, a Nagyszombatiban 39-cel, a Szakolcaiban nyolccal, a Dunaszerdahelyiben néggyel, a Szeniceiben eggyel csökkent.

Az élve született gyermekek 42,1%-a, összesen 2295 gyermek házasságon kívül született. 2016-hoz képest a számuk hattal nőtt. A legtöbb házasságon kívüli gyermek a Dunaszerdahelyi járásban jött a világra (48,2%), a legkevesebb a Nagyszombati járásban (33,9%). Tavaly 1681 vetélést vettek nyilvántartásba, az előző évhez képest 26-tal kevesebbet.

2017-ben 5666 lakos távozott az élők sorából, az előző évhez képest 87-tel több. 49,9%-uk férfi, 50,1%-uk nő volt. A Szenicei járásban 58, a Nagyszombatiban 43, a Galántaiban 32, a Pöstyéniben 16, a Dunaszerdahelyiben 7 fővel többen haltak meg 2016-hoz képest, a Szakolcai és a Galgóci járásban ellenben 35, illetve 34 fővel kevesebben.

A migráció következtében tavaly 1425 fővel nőtt Nagyszombat megye összlakossága. Az előző évhez képest 141 fővel kevesebben, összesen 4729 személy érkezett a megyébe, és 21 fővel kevesebben, összesen 3304-en vándoroltak ki.

A rekordszámú házasságkötésre (év közben 197-tel nőtt) 1200 válás jutott, 111-gyel több, mint egy évvel korábban.


TASR/para