Katasztrofális állapotban a nagyudvarnoki kultúrház - nem tudni, mi lesz vele!

Az előző polgármester, Tóth Ernő projektet készíttetett a bérlakásokká történő átalakítására, és egyidejűleg eladásra is kínálta volna.

Katasztrofális állapotban a nagyudvarnoki kultúrház - nem tudni, mi lesz vele!

2014 áprilisában a település megrendelte egy projekt elkészítését a kultúrház már akkor is elhagyatott épületére. 7200 euróról kaptak árajánlatot, és az akkori, májusi hivatalos becslés szerint az épület 224 ezer eurót ért.

A közeségháza által bemutatott dokumentumok szerint ugyanebben az évben, júliusban a falu kifizette a projekt egy részét, 2940 eurót az azt elkészítő mérnöknőnek.

Maga a projekt a kultúrház bérlakásokká történő átalakításáról szólt. Az Állami Lakásfejlesztési Alapból lehívandó hitelből kb. 30 bérlakást hoztak volna létre az akkori épület felújításával, illetve kibővítésével. A tervek szerint még egy emeletet húztak volna rá. A tervek szerint...

A tervből azonban még egy pont ragadható meg hivatalos dokumentum alapján. Eszerint egy bizonyos NAD Slovak s.r.o. nevű, a pöstyéni járásbeli Sokolovcén bejegyzett cég kapta a lehetőséget arra, hogy beruházóként beszálljon és átépítse a kultúrházat. Ez is csak a községi hivatal által megmutatott építkezési engedélyből derül ki, amit szeptember 30-i (2014) hatállyal adtak ki. Ettől a momentumtól azonban a kultúrház körüli helyzet káosszá fajult.

A projektre Richard Kmeť, a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal elöljárója szerint azonban

a falu eleve nem kaphatott volna állami hitelt.

Egyrészt a már meglévő hitelállománya, másrészt amiatt, mert a projekt nem teljesítette a hitel feltételeit. „Több dolog miatt sem felelt meg. Például a megszabott 50 négyzetméternél nagyobb lakásokat terveztek, az épületben a lakó- és nem lakóegységek aránya nem teljesítette a 80-20%-os arányt, emellett akkoriban nem is igényelhetett volna a falu állami hitelt 18-nál több bérlakásra. Tehát a projektre fordított kiadások a falu részéről kidobott pénzt jelentettek” – húzta alá Kmeť.

Az Állami Lakásfejlesztési Alapból lehívandó hitel esetén a községnek valamilyen jogviszonyt kellett volna kialakítania az épületről a beruházóval. Tehát például bérbe kellett volna adnia ennek a bizonyos NAD Slovak s.r.o-nak.

Ürögi János polgármester, aki a 2014 novemberi helyhatósági választásokat követően vette át Tóth Ernő helyét a falu önkormányzatának élén,

ilyen vagy bármilyen szerződésről, amit a NAD Slovakkal kötött volna a falu, nem tud.

A Felsőpatonyi Közös Építésügyi Hivatal, amelyhez Nagyudvarnok is tartozik, egy hivatalos dokumentum szerint nem talált kivetnivalót az építkezési engedély kiadásában, így az 2014 őszén a rajta szereplő dátum szerint hatályba léphetett.

Érdekesség, hogy Tóth Ernő, akkor leköszönő polgármester 2014 decemberében, az utolsó képviselő-testületi ülésen, amelyen még részt vett, a kultúrház eladásával kapcsolatban terjesztett be javaslatot.

„Meg volt játszva ez rendesen abban az időben”

– emlékezett vissza Volner István, aki már az előző választási ciklusban is önkormányzati képviselő volt a faluban. Csakhogy ő maga sem tudta pontosan leírni, hogy a háttérben mi történhetett. Mint kifejtette, a polgármester több alkalommal is beterjesztette a kultúrházat eladásra. „Az utolsó önkormányzati ülésén is a testület elé hozta, pedig akkor már a választások eredménye alapján nem ő volt a polgármester” – szögezte le. Kérdésünkre elmondta, hogy az eladás levezénylésén kívül semmilyen más határozatra nem emlékszik, ami a kultúrházat, bérlakások építését vagy a NAD s.r.o-val kötendő szerződéseket érintette volna.

Ezeknek viszont nyomuk sincs a községházán, ugyanis az önkormányzati ülések jegyzőkönyvei hiányoznak. 2014-ből csak néhány van meg.

Van azonban még egy érdekes fordulat az ügyben, ugyanis a 2014-es év végén megkezdődtek bizonyos munkálatok a kultúrház épületével kapcsolatban. Vagy legalábbis valamilyen művelet, aminek az eredménye Ürögi János állítása szerint az lett, hogy

a töredékére csökkent az épület értéke. A 2015 februári hivatalos becslés szerint már nem ért többet, mint 51 400 eurót.

„Tönkretették. Megszólítottuk a NAD s.r.o-t, hogy miért kezdték meg a bontást, ők viszont válaszlevelükben jelezték, hogy semmilyen munkálatot nem kezdtek az épületnél. A falu közmunkásai közül ketten azonban később becsületbeli nyilatkozattal is igazolták, hogy őket utasította erre még a volt polgármester” – magyarázta Ürögi.

Egy újabb csavar, hogy 2015. áprilisában a NAD s.r.o. küldött viszont egy számlát 12 ezer euróról, mint a „projektdokumentációval összefüggő kiadásaikról”.

Hol is tartottunk? Amit hivatalos dokumentumokkal és kifizetésekkel igazolni lehet, az az, hogy a falu 2940 eurót fizetett ki a mérnöknőnek, akinél a projektet megrendelte, a fennmaradó, adóval együtt 4700 eurót viszont nem. A NAD s.r.o. azonban a benyújtott számla alapján megvásárolhatta a projektet, csakhogy ennek, sem egyéb tranzakciónak, ami igazolhatná a számlát, a faluban Ürögi János elmondása szerint nincs nyoma.

E-mailben szólítottuk meg a NAD s.r.o.-t a benyújtott számlával, illetve a projekttel kapcsolatban, választ azonban egyelőre nem kaptunk a kérdéseinkre. Építkezési engedélyük alapján idén szeptember végéig akár le is bonthatják az épületet, jövő év ugyanazon dátumáig pedig be kellene fejezniük az építkezést. Kérdés azonban, hogy megtehetik-e mindezt jogszerűen, mivel a községben nincs nyoma annak, hogy az épület átadásáról bármilyen szerződést is kötöttek volna velük.

2015 májusában a falu beadványt intézett a járási rendőrséghez és az ügyészséghez, hogy vizsgálják ki az ügyet.

A Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya folytat nyomozást köztisztviselői hatalommal való visszaélés ügyében. A büntetőeljáráshoz idén márciusban, a falunak címzett hivatalos levelükben kérték a 2014 szeptemberében kiadott építkezési engedély nyomán a projekt dokumentációját, továbbá a Felsőpatonnyal kötött szerződést arról, hogy a község által működtetett Közös Építésügyi Hivatalhoz tartoznak.

Ürögi János válaszlevelében jelezte a rendőrségnek, hogy 2014. december 15-én a korábbi polgármester, Tóth Ernő a takarítónőn keresztül juttatta el neki a községi hivatal kulcsait, mivel a hivatal személyzetét teljes egészében elbocsátotta.

„A Községi Hivatal akkoriban nem működött, nekem mint új polgármesternek kellett biztosítanom a működéshez szükséges adminisztratív dolgozókat. Egy akkori auditori jelentés szerint viszont a község könyvelése és a dokumentumok archiválása nem a törvénnyel összhangban történt, számos irat, a község általánosan kötelező érvényű rendeletei, határozatai, szerződések és építkezési engedélyek is hiányoztak. Az építkezési engedéllyel kapcsolatos projektdokumentációt nem találtuk meg a falu archívumában, mivel a boríték, amelynek azt kellett volna tartalmaznia, hiányzott. A falu tehát nem rendelkezik az eredeti projektdokumentációval, amit pedig küldünk, az annak fénymásolata, amit a projekt tervezőjétől kaptunk” – állt Ürögi válaszlevelében. A községi hivatalban nem találták a Felsőpatonnyal kötött szerződést sem, így azt is ki kellett kérniük a másik féltől.

Az üggyel kapcsolatban megszólítottuk a volt polgármestert, Tóth Ernőt is, aki először nyilatkozott is a Paraméternek. Miután azonban a tőle idézett mondatokat átküldtük számára autorizációra, nem járult hozzá, hogy közöljük. Későbbre ígért tájékoztatást.

Ürögi kifejtette, hogy terveik szerint újabb projektet készíttetnek a kultúrházra. „Szeretnénk felújítani, hogy kultúrházként üzemelhessen tovább. Ha kiírnak egy ilyen célú pályázati felhívást, akkor szeretnénk rá igényelni EU-s támogatást” – magyarázta. Csakhogy jelen pillanatban, a NAD s.r.o-nál lévő építkezési engedély miatt az sem biztos, hogy ez a projekt egyáltalán megvalósulhat...

(parameter)