Katonai érdemkereszt a felaranyosi Beöthy Pálnak

2021. március 25. - 16:54 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

Katonai érdemkereszt a felaranyosi Beöthy Pálnak
(Archív felvétel)

(LXXXV. rész)

A király hadiékítményes katonai érdemkereszttel tüntette ki Beöthy Pált, a képviselőház elnökét, csallóközi, felaranyosi földbirtokost „súlyos viszonyok között teljesített fontos parancsőrtiszti szolgálatáért”. „Örömmel közlöm, hogy Ő császári és királyi apostoli felsége excellenciádat az ellenséggel szemben tanúsított bátor magatartásáért a katonai érdemkereszt hadiékítményes harmadik osztályával legkegyelmesebben kitüntetni méltóztatott. Fogadja excellenciád ezen, az ellenség előtt szerzett érdemeiért nyert legfelsőbb kitüntetés alkalmából legszívesebb szerencsekívánaimat” – írta a kitüntetetthez címzett táviratában Frigyes királyi herceg, tábornagy.

A Hivatalos Lap közleménye a kitüntetésről: „Ő Felsége bessenyői Beöthy Pál magyar királyi 2. honvéd h. e-beli tartalékos századosnak, parancsőrtisztnek a 2. hadseregnél, az ellenséggel szemben vitéz magatartása elismeréséül a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadiékítménnyel adományozta.”

*

A kultuszminiszter vonatkozó rendelete alapján a katonának bevált VIII. osztálybeli tanulókat felmenthették az előadások látogatása alól „s minden előzetes vizsgálat nélkül kikaphatták érettségi bizonyítványukat”. A komáromi főgimnáziumban négy katona – Deutsch Pál, Galgóczy János, Liszkay Sándor és Mirtse László – 1915. április 27-én kapták kézhez hadi érettségijüket. Az értékelés szerint „közülök egy jelesen, egy jól és kettő egyszerűen érett”.

*

Hirdetés: „Reichenthal Jakab 12-ik gyalogezredbeli közkatona tegnap, [1915.] április hó 27-én délután fél hat óra tájban egy fekete bőrtárcát 111 Korona 44 fillér tartalommal a Zámory utcából a főpostára menet elvesztett. A tárcában a pénzen kívül egy ajánlott levélről szóló feladó vevény volt. A pénz 3 drb. 20 koronás, 5 drb. 10 koronás papírpénzből, 1 ezüst koronából és aprópénzből állott. Felkéretik a becsületes megtaláló, hogy a tárcát szolgáltassa be a rendőrségre, miután a pénz túlnyomó részben idegen pénz volt.“

Lelkes Vince