Katonai eskütétel a nagymegyeri vásártéren

2020. november 30. - 20:17 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CXLVIII.

Katonai eskütétel a nagymegyeri vásártéren
Nagymegyer régi képeslapon

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború kitörésének idején. Folytatódjanak hát a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

(XXI. rész)

A Nagymegyerre bevonult és az ottani őrzászlóaljhoz beosztott újoncok 1914. november 23-án a gyakorló térként szolgáló vásártéren tették le katonai esküjüket. A felsorakozás előtt a helybéli katolikus, református és izraelita templomokban istentiszteleteket tartottak az illető vallásfelekezetűeknek. Majd a katonaság a gyakorló térre vonult, hol az eskütétel megtörtént. Az őrzászlóaljat Lépes Ödön őrnagy vezényelte, az eskümintát Fabritzky László hadnagy, zászlóaljsegédtiszt olvasta föl. A fogadalomtételt követően „a parancsnokló őrnagy nemcsak az újoncokra, de a jelenlévő nagyszámú közönségre is mély hatást keltő beszédet mondott”. Az ünnepélyen a nagymegyeri állomásparancsnok, Berlin ezredes is megjelent, mint legfőbb katonai hatóság.

A komáromi helyőrségi kórház vezetősége köszönetét fejezte ki Pozsgay Lajos füssi földbirtokosnak az általa küldött adományokért.

Pázmány Zoltánné 10–12 emberre való melegruhaneműt, takarót, pokrócot, cipőt stb. küldött a nagymegyeri fogolytábor részére.

Tanácsvezetés jogával ruházta fel az igazságminiszter a következő törvényszéki bírákat: a rózsahegyi törvényszéknél Nagy András és Dluhorics Béla, a pozsonyinál Panghy Ignác és Kirchner József, a komárominál Zsindely Ferenc és Papp Elemér táblabírákat.

A komáromi Apollo mozgószínház estéről estére nagy látogatottságnak örvend. A sebesült katonák teljesen ingyen térhetnek be a moziba.

Az egyházi főhatóság Süblő Lajos volt ipolysági római katolikus segédlelkészt Gútára helyezte át hasonló minőségben (1914. november).


Lelkes Vince