Katonai gyakorlat a Csallóközben

2020. május 27. - 19:20 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CIII.

Katonai gyakorlat a Csallóközben
Az egykori Nemesszeg (Archív felvétel)

A pozsonyi Magyar Ujságra hivatkozva a Csallóközi Hírlap azt írja egyik 1925. évi tavaszi számában, hogy Budapesten, a nemzetgyűlésben Pintér László képviselő sürgős interpellációt kíván benyújtani a kormány elé. Felszólalásának tárgyát az az információ képezi, mely szerint „Csallóközben a csehek éjszakánként katonai gyakorlatokat végeznek fényszórókkal, és ezzel állandóan nyugtalanítják a magyar terület határszéli lakosságát”. A minden vasárnap megjelenő politikai és társadalmi lap azt is tudni véli, hogy a „gyakorlatok miatt különféle rémhírek terjednek a közeli községekben”. Hogy mik ezek a rémhírek, azt a szerkesztőség nem részletezi. Indokoltnak tartja viszont, hogy a magyar kormány kérjen felvilágosítást ez ügyben Prágától.

A dunaszerdahelyi Adler Mór könyvnyomdájában készülő újság 1925. április 19-i számában (b. m.) tudósítót már inkább az a kérdés foglalkoztatja, milyen termésre van kilátás a Csallóközben? „A téli nagy szárazság, az eső és a hó hiánya annyira kiszárította a talajt, hogy az őszi vetések barnulni kezdenek. A gabona bokrosodása az idén – ha a közeljövőben sem lesz csapadék –, elsatnyulásra fog vezetni” – állapítja meg a cikkíró. Az időjárás bizony nem vett kedvező fordulatot azon a tavaszon, április 21-én reggel ugyanis Bősön „az ébredők csodálkozással vették észre, hogy a háztatető vékony fehér lepellel – hóval – van födve” – tudjuk meg az újságból.

Vásárúton történt, hogy Kálmán Vendel helyi lakost pereskedő ellenfelei húsvét hétfőjén saját lakásán oly annyira megverték, hogy nevezett súlyos sérüléseket szenvedett, és napokig gyógykezeltetés alatt állt.

A közigazgatás híreiből: Balogh Géza nemesabonyi körjegyzőt felettes hatósága nyugalomba küldte. A tisztviselő egyike volt azon keveseknek, akik a Dunaszerdahelyi járásban még a régi magyar világból maradtak helyükön. Körzete rendkívül szerette jegyzőjét, s mindenki őszintén fájlalta távozását. Más: Felsővámos község április 25-én bírót választott Bugár Ferenc személyében.

Vajon tudja-e a tisztelt Olvasó, hogy kilencvenöt évvel ezelőtt Dunaszerdahelyen hol lehetett beszerezni – rendelés útján – a legjobb kivitelű csizmákat és cipőket? Megmondom: Gyészáth Ignácnál, a Nemesszeg utcában. Legalábbis a korabeli sajtó egyik keretes hirdetése szerint. Mi pedig higgyük el, hogy a közlés tartalma igaz volt.

Lelkes Vince