A katonák postacsomagokban küldték a lisztet haza, Ausztriába

2021. szeptember 20. - 17:33 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXIII.

A katonák postacsomagokban küldték a lisztet haza, Ausztriába
(Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CLXXXIV. rész)

A Komáromban szolgáló ausztriai illetőségű katonák postacsomagokban küldték haza a lisztet, különösen Csehország területeire. A belügyminiszter felhívta a városok polgármestreit és a vármegyék alispánjait, hogy ha ilyen esetet tapasztalnak, indítsanak eljárást a vétkesek ellen. A gabonakiviteli tilalom ugyanis a lisztre is vonatkozik, és küldéséhez hatósági szállítási engedély szükséges.

*

Tizennégy hónap eltelte után adott hírt magáról a hadifogságba esett keszegfalvi Lőrincz Géza. A 25 éves katonát – Lőrincz Kálmán szőllősi gazdálkodó fiát – a szülei már elsiratták, gyászmisét mondattak érte, mert neve a hivatalos veszteséglistán is rajta szerepelt. 1915 novemberében azonban a család címére levelezőlapot hozott a posta, amelyben az elveszettnek hitt honvéd azt írja: él, egészséges, orosz fogságban van Szibériában.

*

Fülöp Bódog királyi pénzügyigazgató a városi közigazgatási bizottság ülésén bejelentte, hogy harminchat év szolgálat után 1916. január 1-jén befejezi hivatala vezetését, nyugállományba vonul.

*

A kultuszminiszter Dömötör György kolozsnémai tanítót a III. fizetési osztály 2. fokozatába sorolta és államsegélyt utalt ki neki.

*

Árverési hirdetmény: „A Komáromi Korona Takarékpénztár kézi zálogosztályában a zálogverés 1915. november 24-én d. u. 2 órakor fog az intézet Nádor utcai helyiségében megtartatni. Árverezés alá kerülnek az 1915. évi február hó 28-ig lejárt 5896–18000-ig terjedő számokkal jelzett arany és ezüst tárgyak, ill. ékszerek. Az árverésre kerülő tárgyak az intézet helyiségében 1915. évi november 23-án d. e. 12 óráig rendezhetők. Komárom, 1915. szeptember 24-én. Az igazgatóság.”


Lelkes Vince