A katonaság lovakat vásárolt fel

2020. január 25. - 18:08 | Régió

Csallóközi lenyomatok LXXII.

A katonaság lovakat vásárolt fel

Hírcsokrunkat a Gazdasági Szemle 1929. évfolyamának írásaiból állítottunk össze.

Jubilált a szövetkezet. A vásárúti fogyasztási szövetkezet 1928. december 30-ai közgyűlésén emlékezett meg fönnállásának 25. évfordulójáról. A szövetkezet korábban anyagi válsággal küzdött, de ezt sikerült túlélnie. Kb. 80 000 Kčs összegű vásárlási visszatérítést adott: épület renoválására és átalakítására 50 000 Kčs-t, templomi célokra 10 000 Kčs-t. Saját háza van s vagyonának mérlegi értéke cca 130 000 Kčs.

Naptárat adott ki a komáromi Földmíves Kölcsönös Pénztár. Tartalma: Havi gazdasági tudnivalók, névnapmutató. A takarékosságról – Nagy Jenő cikke. Segíts magadon s az Isten is megsegít!, A búza-háború, Zsellérbecsület – Csermely Gyula három jegyzete. Kocsis Jenő tollából olvashatók a Mezőgazdasági hitelekről, A pap ne igyék hitelbe és a Földmíves Kölcsönös Pénztárak szervezete című írások. Ezeket követik Nagy Jenő értekezései: Egy marék föld, Európa szövetkezeti élete. Csermely Gyula gyakorlati tanácsokkal látja el az olvasókat: Palántaültetés és gondozás. A naptárban helyet kaptak tréfás kérdések is, továbbá az országos vásárok jegyzéke Szlovenszkóban és Ruszinszkóban, a postadíjjegyzék és rövidebb mulattató közlemények.

„Képekkel van illusztrálva, cikkei és ismertetései tanulságosak, elbeszélései élvezetesek és népszerűek, tréfái kacagtatók”

– szól az ismeretés.

Közgyűléseket tartottak: a nemesócsai fogyasztási szövetkezet 1929. április 7-én, a nagymácsédi és a diószegi hitelszövetkezetek 1929. április 1-jén, a pozsonypüspöki, az alsónyárasdi és a vásárúti hitelszövetkezetek pedig egyaránt 1929. április 14-én.

A takarékossági napon Vágsellyén 20 jó tanulónak betétkönyvecskéket adományoztak egyenként 5 Kčs kezdőbetéttel, csallóközcsütörtökben a tagok gyermekei közül 106-an egyenként 2 Kčs-es kezdőbetétet kaptak, vágán 30 szorgalmas iskolás gyermek egyenként 5 Kčs-es kezdőbetétet.

A katonaság lovakat vásárolt fel: április 13-án Galántán, április 15-én Felsőszeliben és Vágsellyén, április 21-én Ógyallán és Nagymegyeren, április 22-én Gútán, április 23-án Gombán és Sárosfán, április 24-én Dunaszerdahelyen és Somorján. A hírek szerint 3–6 éves hátas és igavonók kerültek vétel alá.

A fent említett mezőgazdasági és szövetkezeti folyóirat közzétette keresztrejtvény-sorozatának megfejtési és díjazási eredményeit. Az egyes rejtvényeket helyesen 11-en fejtették meg, a csalóközi és mátyusföldi olvasók közül a bősi Balczarek Péter, a diószegi Kozma János és az egyházgellei Szabó Károly. A szerkesztőség minden megfejtő részére 75 kg kiváló minőségű mészsalétromot és több példány értékes gazdasági és szövetkezeti ismertető füzetet osztott ki.

(Lelkes Vince)