A katonaság segíti a tavaszi mezei munkákat

2021. április 3. - 16:50 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

A katonaság segíti a tavaszi mezei munkákat
(Forrás: militaria.hu)

(XCI. rész)

Lentebb három rendelet szövege olvasható, amelyek híven tükrözik és érzékeltetik a helyi gazdaságpolitikai és társadalmi állapotokat az 1915. évi háborús tavasz idején:

A honvédelmi miniszter 2553/915. számú rendelete alapján a vetési és szőlőmunkák elvégeztetése szempontjából a póttestteknél szolgáló legénység 14 napi szabadságra bocsájtható elsősorban saját földje megmunkálására, másodsorban azon helyekre, hol legutóbb mezőgazdasági vagy szőlőművelési munkát végzett. A szabadságolást minden kérvény mellőzésével az illető katonának magának kell a kihallgatáson (rapport) a póttest parancsnokságánál kérelmeznie, s így az illető szabadságolandó egyént magának a családnak kell ezen kedvezményről értesítenie.

A belügyminiszter leiratban értesítette a vármegyéket, hogy a hazai munkásoknak külföldre való elszerződését szigorúan megtiltja, és felhívja a hatóságok figyelmét, hogy kövessenek el minden lehetőt a rendelet érvényességének betartatása érdekében.

A földmívelésügyi miniszter egy kiadott rendeletében felfüggesztette a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről szóló rendelet egyes intézkedéseit. Megengedte azt, hogy a fertőzött községek lezárt udvarából – egészséges szarvasmarhákkal, igazolvány mellett – a település határán belül dolgozhassanak.

*

Rendkívüli közgyűlést tartott 1915. március 29-én Komárom vármegye törvényhatósági bizottsága. A testület Kürthy István főispán elnöklésével a vármegye közönsége által felveendő függőkölcsön biztosításával foglalkozott.

*

Beiktatták az új győri megyéspüspököt, Fetser Antalt, akit Mohl Antal dr. címzetes püspök, nagyprépost beszéddel és énekkel üdvözölt. Komárom vármegyét a szertartáson Ghyczy Dénes alispán képviselte.

Lelkes Vince