A kémia szakkal biztosan nem égeted meg magad!

2019. március 20. - 08:23 | Régió

A természettudományi tantárgyak, köztük a kémia oktatása az utóbbi időben egyre jobban előtérbe kerül. Az általános- és középiskolai kémia szakos tanárképzés olyan átfogó kémiai ismeretek biztosítását igényli, amelyek korszerűségük mellett a tanári munka számára szükséges anyagismeretet is magukba foglalják.

A kémia szakkal biztosan nem égeted meg magad!

A SJE Kémia Tanszékén zajló oktatásban az előadások és szemináriumok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a gyakorlati foglalkozások, amelyek a hallgatók konstruktív tanulását segítik elő.

Ezeknek célja nemcsak a hallgatók számolási készségének fejlesztése, hanem egyúttal az elméleti anyagrészek feldolgozását támogató különböző gyakorlati műveletek sora, illetve az önálló következtetés módszereinek megismertetése és a készségek elsajátítása.

A tanári bemutató kísérletek szerves részeként a hallgatók önálló gyakorlatokat végeznek tanári felügyelet mellett, amelyhez a szükséges infrastruktúra már a kezdetektől rendelkezésükre áll. Jól felszerelt, modern laboratóriumi helyiségekben zajlik a gyakorlati oktatás, amelyek felújítása és szükséges műszeres felszerelése európai uniós alapokból finanszírozott projektekből valósult meg. A műszeres felszereltség tekintetében minden érdeklődő hallgatónak hazai szinten versenyképes képzést biztosítunk.

A tanszéken jelenleg öt laboratóriumi helyiségben zajlik a munka, ahol analitikai mérlegek, szárítók, centrifugák, mikroszkópok, spektrofotométerek, nagy teljesítményű folyadékkromatográf, izotachoforézis, lángemissziós fotométerek, szűrőberendezések, víz- és homokfürdő, vékonyrétegű és papírkromatográfiai berendezések, valamint számos üveg, porcelán, fém, parafa és egyéb segédeszközök használhatók.

A hallgatók kémiai tudásszomját kielégítő, korszerű berendezések használatán túl, a tanszéken személyre szabott, nyitott és fejlesztő oktatási környezetet biztosítunk.

A Kémia Tanszéken folyó tudományos kutatáshoz és fejlesztéshez nagymértékben hozzájárul az újonnan kialakított Nanokémiai és Szupramolekuláris Laboratórium is, amely a legmodernebb mérési technológiákkal nyújt lehetőséget a legpontosabb mérések kivitelezéséhez a nanoméretű rendszerekben. A laboratórium a rendelkezésre álló legkorszerűbb műszerparkjával és kutatási módszerek kombinációjával lehetővé teszi a kívánt nanoanyagok híg és koncentrált oldatokban való jellemzését; illetve azok reológiai tulajdonságainak vizsgálatát, amelyek jelentős szerepet töltenek be az ipari felhasználás több területén.

Hallgatóink aktívan bekapcsolódnak a tanszék életébe a különböző egyetemi, illetve közéleti rendezvények szervezése kapcsán, ezzel is a pedagógiai életpályájukra tudatosan készülnek.

Európa Uniós mobilitási programok (ERASMUS, CEEPUS) keretében hallgatóink tanulmányi és szakmai ösztöndíjak elnyerésével gazdag külföldi tapasztalatokat szerezhetnek.

A hazai magyar tannyelvű és az anyaországbeli közoktatásban a természettudományi tantárgyak oktatóinak száma radikális csökkenést mutat, ezért a kémia, biológia és más természettudományi tantárgy oktatóinak utánpótlása szükségszerű, így a végzős diákok érvényesülési lehetőségei biztosítottnak látszanak.

(PR-cikk)