A kémia szakkal nem égeted meg magad!

2017. május 31. - 09:00

A hazai magyar tannyelvű- valamint az anyaországbeli közoktatásban a természettudományi tantárgyak oktatóinak száma radikális csökkenést mutat. A kémia, biológia és más természettudományi tantárgyak oktatóinak utánpótlása szükségszerű, így a végzős diákok érvényesülési lehetőségei biztosítottnak látszanak. A kémia szak oktatása az utóbbi időben egyre jobban előtérbe kerül. Az általános és középiskolai kémia szakos tanárképzés olyan átfogó kémiai ismeretek biztosítását igényli, amelyek korszerűségük mellett a tanári munka számára szükséges anyagismeretet is magukba foglalják. 

A kémia szakkal nem égeted meg magad!

A Selye János Egyetem Kémia Tanszékén az előadások és szemináriumok mellett a hallgatók oktatásában egyre nagyobb szerepet kapnak a gyakorlati foglalkozások, amelyek a konstruktív tanulást segítik elő. Ezzel a hallgatók számolási készsége és az elméleti anyagrészek feldolgozását támogató különböző gyakorlati műveletek sora, valamint az önálló következtetés módszereinek megismertetése és a készségek elsajátítása egyaránt fejlődik.

A tanári bemutató-kísérletek szerves részeként a Selye János Egyetem hallgatói önálló gyakorlatokat végeznek tanári felügyelet mellett, amelyhez a szükséges infrastruktúra – jól felszerelt, modern laboratóriumi helyiségekben – már a kezdetektől rendelkezésre áll. A műszeres felszereltség tekintetében minden érdeklődőnek hazai szinten versenyképes színteret biztosítanak.

A SJE Kémia Tanszékén jelenleg öt laboratóriumi helyiségben zajlik a munka, ahol analitikai mérlegek, szárítók, centrifugák, mikroszkópok, spektrofotométerek, nagy teljesítményű folyadék kromatográf, izotachoforézis, lángemissziós fotométerek, szűrőberendezések, víz- és homokfürdő, vékonyrétegű- és papír kromatográfiai berendezések, valamint számos üveg, porcelán, fém, parafa és egyéb segédeszközök használhatók. ,

A komáromi hallgatók tudásszomját kielégítő, korszerű berendezések használatán túl a személyre szabott, nyitott és fejlesztő oktatási környezet is biztosított.

A tudományos kutatáshoz és fejlesztéshez nagymértékben hozzájárul az egyetemen újonnan kialakított Nanokémiai és Szupramolekuláris Laboratórium is, amely a legmodernebb mérési technológiákkal nyújt lehetőséget a legpontosabb mérések kivitelezéséhez, nanoméretű rendszerekben.

A laboratórium az elvárásoknak megfelelő, korszerű műszerparkkal, és kutatási módszerek kombinációjával lehetővé teszi a kívánt nanoanyagok híg és koncentrált oldatokban való jellemzését, illetve azok reológiai tulajdonságainak vizsgálatát, amelyek jelentős szerepet töltenek be az ipari felhasználás több területén.

A Selye János Egyetem Kémia Tanszékén az idén első ízben módszertani napot is szerveznek, mely olyan nyílt fórum, ahol előadó és előadást hallgató kémia tanárok részére nyújtanak lehetőséget nyitott, őszinte és konstruktív tapasztalatcserére, valamint kölcsönös együttműködésre. Az alábbi meghívó alapján tisztelettel meghívnak minden érdeklődő tanárt, a jelentkezéseket 2017. június 15-ig várják a következő címen: bucsekovai@ujs.sk.


(PR-cikk)