Két gyermek halálos szerencsétlensége Apácaszakállason

2021. június 14. - 21:05 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCLXXI.

Két gyermek halálos szerencsétlensége Apácaszakállason
A régi Komárom (Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CXLII. rész)

Az Apáczaszakállas környékén lévő kisebb homokbányában töltötte szabadidejét két helybéli gyermek, a 10 éves Jekics János és a 8 éves Tóth Ilona 1915 augusztusának egyik napján, amikor a bánya hirtelen beomlott és mindkettőjüket maga alá temette. A halálos szerencsétlenség okát vizsgálják.

*

Dávidházy János főszolgabíró felhívása: „A Magyar Szent Korona Országai Vörös Kereszt Egyletének csallóközi járási fiókja 1915. augusztus 30-án délelőtt 11 órakor Komáromban a vármegyeház nagytermében tartja alakuló közgyűlését, amelyre ezen fiókegyesület összes alapító, rendes és rendkívüli tagjait tisztelettel meghívom. Felhívom egyben a tagok szíves figyelmét azon kiválóan nagyérdekű körülményre, hogy alakuló közgyűlésünk keretében dr. Vaszkó Endre, a komáromi királyi törvényszék elnöke a patronázsról tart ismertető jellegű előadást.”

*

Herceg Esterházy Miklós nagybirtokos, a Magyar Vörös Kereszt főmegbízottja 1915. augusztus 27-én pénteken Komáromban meglátogatta a Vörös Kereszt Klapka- és Kultúrpalota-kórházat. Fogadására az intézmények gondnoksága testületileg megjelent.

*

A komáromi főgimnázium épületét, mely jelenleg katonai kórház – a pozsonyi hadparancsnokság rendelkezése alapján – 1915. október végén visszaadják rendeltetésének.

*

A Komáromi Izraelita Hitközség gyűjtést rendezett a Vöröskereszt és a rokkantak javára, amely 701 Koronát eredményezett. A jótékonysági kezdeményt Krausz Mór rabbi és Blum Simon templomgondnok szorgalmazták.


Lelkes Vince