Ketten udvaroltak egy lánynak Móroczkarcsán

2019. február 2. - 11:47 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok XI.

Ketten udvaroltak egy lánynak Móroczkarcsán
Az előző részek:
Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza
A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós
Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
A dunaszerdahelyi Berger Lipót korszakalkotó találmánya
Kisváros a vidék közepén
Víg, bohókás Szilveszter-estek 1925-ben
Magyarország monographiája
Saul nagymagyari fiai
Maga alá temette a bedőlt fal
Felmetszette a hasát az öreg juhász

Csallóközi dráma egy felvonásban. Személyek: Varga Anna „szemrevaló lány”; Misik Ferenc „móroczkarcsai legényke“; Balogh Ferenc cipészsegéd; Kovács János barát; Orosz János munkaadó; Lusztig Salamon korcsmáros; Marczell Imre inas; a „szendeképű Matildka“, Orosz László fiatal felesége; Alsódi Sándor gazda. Történik 1925 őszén, Móroczkarcsán.

Misik Ferenc esténkint meg-meglátogatta otthonában Annuskát, sőt a szomszéd községbe, Királyfiakarcsára is elvitte őt olykor-olykor szórakozni, míg egy napon megjelent előttük Balogh Ferenc. Utóbbi 1925. szeptember 10-én került a faluba, és – lehet, hogy a lány kedvéért – beállt Orosz László cipészhez munkába.

Az első találkozás története: Annuska Misik oldalán sétált, mikor Balogh megállt előttük. Aznap este Balogh már „vizitelt“ a lánynál. Persze ott találta nála Misiket is, így hát rövid ideig tartott a látogatás. Búcsúzott és elhatározta, kiüti a nyeregből a másikat. Nagy merészen kijelentette: megmutatja, hogy amíg ő Móroczkarcsán lesz, addig nem fognak a karcsai legények Annuska után járni.

Misik megérezte a veszedelmet. Felkereste barátját, Kovács Jánost, aki Alsódi Sándor gazda segédjeként dolgozott, és előadta aggodalmát.

Az egyik vasárnap a két társ együtt betért Lusztig Salamon korcsmájába s iddogálni kezdett. Három literrel fogyasztottak el. Marczell Imre inas tanúja volt beszélgetésüknek, és figyelmeztette munkatársát, Baloghot, hogy valami készül ellene, mert ő hallotta a korcsmában, hogy megakarják verni. A cipészsegéd azonban nem ijedt meg az árnyékától. Elvégre Annuskáról volt szó, és elérkezettnek látta az időt a „helyzet tisztázására“. Elment hát a korcsma elé, ahol csak Kovácsot találta egyedül, mert Misik időközben elrándult Királyfiakarcsára. Kovács tudta, hogy Misik nemsokára visszajön, ezért szóval tartotta Baloghot, amíg a társa megérkezik. Nem kellett sokáig várnia. Misik jött felfegyverkezve egy fanyélbe erősített vasrúgószerkezettel, melynek élére ólomgolyót erősítettek. Kovács viszont nem kisebb fegyverrel, mint egy vastörővel. Egy pillanat műve volt az egész, és dolgozni kezdett az ólomgolyó és a mozsártörő, és Balogh beszaggatott fejjel menekült gazdája lakásába. Orosz László, akinek fiatal felesége, a „szendeképű Matildka“ éppen ágyban feküdt tíznapos gyermekével, segítségére sietett segédjének, és a dörömbölő legényeket távozásra szólította fel. Ezek összezúztak minden ablakot, ajtót, de bejutni nem tudván a cipész házába, „újabb harci eszközök felkutatására indultak“. Mire máktörőkkel, késekkel felfegyverkezve visszatértek, Balogh megszökött „a hadszíntérről“ és a határba futott, ahol azonban a nagy vérveszteségtől és az izgalomtól elájult.

Eddig hát a történet. A korabeli közlések szerint az „áldozat“ sebei nem voltak életveszélyesek. Misik és Kovács ellen, akik néhány nappal később berukkoltak katonának, viszont eljárás indult. Annuskának így elég ideje maradt elgondolkodni, vajon az itthon maradó Balogh, vagy a berukkoló Misik foglal-e el több helyet szíve rekeszeiben.

Ma már hiába kutatnánk, úgy sem tudnánk meg azt, hogyan végződött a több mint kilencven évvel ezelőtti móroczkarcsai love story.

Lelkes Vince