Ki akar ostoba trollok között élni? Le kell számolni a téves információk terjesztésével! (VIDEÓ)

2019. május 24. - 15:09 | Belföld

A dezinformációk korában élünk. Mindenki ott és úgy terjeszti a saját hazugságát, ahol és ahogy csak megkívánja. Mert lehetőség kínálkozik rá. De ennek megálljt lehet inteni. Ezzel a témával is foglalkoztak a héten az Európai Unió Tanácsának ülésén, ahol a kulturális minisztérium hidas államtitkára, Rigó Konrád is elmondta a véleményét.

Ki akar ostoba trollok között élni? Le kell számolni a téves információk terjesztésével! (VIDEÓ)

A Miniszterek Tanácsának brüsszeli ülésén Rigó felszólalásában arról beszélt, hogy ha mindannyian egy jobb Európában szeretnénk élni, akkor annak érdekében nem ülhetünk ölbe tett kézzel, hanem konkrét lépéseket kell tennünk. Szlovákia számára is veszélyt és reális problémát jelent a téves információk terjedése, elég ha az ország legújabb politikai történéseit nézzük, illetve azt, milyen eszmék terjednek a fiatalok köreiben.

A hidas politikus fontosnak tartja, hogy ezt a kérdéskört európai szintre emeljék. Megnyilatkozásában két dolgot emelt ki: Az első az oktatás fontosságának hangsúlyozása, amely ebből a szempontból megkerülhetetlen.

"A digitális korban felnőni nem jelent egyet azzal, hogy a fiatalok értik is a média és a világ működését. Meg kell tanulnunk, és meg kell tanítanunk, hogyan kezeljük és igazodjunk el a média világában." - véli Rigó.

A másik alappillér nem más, mint a szabad és erős média pozícióinak bebiztosítása. Ez jelenti a legerősebb fegyvert a téves információk terjedése elleni harcban és a média iránti bizalom helyreállításában.

A brüsszeli tanácsi ülésen a kultúra és az audiovizuális témával foglalkoztak a tagállamok szaktárcáinak képviselői. Ezen a tanácskozáson elfogadtak egy olyan dokumentumot is, amely a fiatal nemzedéket helyezi előtérbe és arra szólítja fel az EU-s tagállamokat, hogy áldozzanak több pénzt a fiatalabb generációt megcélzó kreatív iparra, ami hozzájárul a fiatalok elhelyezkedéséhez a munkaerőpiacon, továbbá pozitívan hat a kultúrák közti párbeszédre.

Az Európai Unió Tanácsa nem egy sóhivatal, hanem az Európai Parlamenttel közösen alkotja az Európai Unió jogalkotó szervét és a szervezetben helyet kap az összes tagállam szakminisztériumainak küldöttsége.

(sp)