Kivételes idők, kivételes helyzetek

2021. április 5. - 14:53 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

Kivételes idők, kivételes helyzetek
A hajógyár (Archív felvétel)

(XCIII. rész)

A társadalom egy része nem tud beilleszkedni a háború kiváltotta helyzetbe. Az emberek nincsenek tisztában azokkal a polgári kötelezettségekkel, amelyek „nemzeti létünket és fennmaradásunkat legközvetlenebbül érintő, rendkívüli viszonyok között mellőzhetetlenek” – ad hangot a közállapotok miatt érzett elégedetlenségének a helyi sajtó 1915 húsvét idején. Részlet a Komáromi Ujság vezécikkéből:

„A polgári társadalom élénk és aggódó figyelemmel kíséri ugyan katonáinknak a jégmezőkkel borított harctéren vívott önfeláldozó küzdelmét – de azokból nem vonja le azokat a konzekvenciákat, hogy a háború sikerének előföltételei között első helyen áll az is, hogy akik itthon vannak, áldozatkész erőfeszítéssel teljesítsék kötelességüket.

Nem szólunk azokról a botrányos visszaélésekről, közönséges gaztettekről, amelyek a hadi szükségletek szállítása körül jutottak napfényre, amikor egyeseknek alávaló kapzsisága annyira vetemedett, hogy súlyosan megkárosítja a kincstárt és amellett katonáink testi épségét veszélyezteti (...), amivel a mai időkben nem közönséges deliktumot, hanem egyenesen a nemzet ellen követnek el bűnt, nem szolgálván megnyugtatásunkra, hogy egyidejűleg az angol hadseregnél is merültek fel hasonló galád üzelmek.

Várjuk, hogy ezek a gonosztevők mielőbb elérjék példás büntetésüket.

De a társadalomnak ama nagy része sem áll a helyzet magaslatán, amely egyrészt még mindig nem akarja, nem képes a maga igényeit mérsékelni, a maga kényelmét feláldozni, másrészt pedig zsugoriságával teljesen elzárkózik, és úgy tesz, mintha semmi köze sem volna mindahhoz, ami most körülötte történik.

A kivételes idők kivételes helyzetet teremtenek és ma alig van a polgári életnek egyetlen megnyilvánulása, amely ne kerülne kapcsolatba a háborúval.”

*

Beindult a dunai személyszállító-forgalom. A gőzösök Budapest–Wien közötti menetrendje – első menet felfelé: Budapestről Wienbe 1915. március 27-én este 7 órakor, Komáromba érkezik március 28-án reggel fél 3-kor; első menet lefelé: Wienből Budapestre március 29-én reggel 8-kor, Komáromba érkezik március 29-én délután fél 4 órakor.

Lelkes Vince