Kolerajárvány Nagymegyeren – meghalt 63 szerb fogoly és 2 népfölkelő

2021. július 29. - 17:16 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCXLVIII.

Kolerajárvány Nagymegyeren – meghalt 63 szerb fogoly és 2 népfölkelő
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CLXIX. rész)

Meglepődtek az uradalom modern berendezésén, a mezei vasutakon, a hatalmas gazdasági épületeken az orosz hadifoglyok a Csallóközben – állapítja meg a Komáromi Ujság 1914 őszén.

Komárom megye eddig csak szerb foglyoknak volt átmeneti tartózkodási helye, de immár megérkeztek az oroszok is. Őket a somorjai táborból transzportálták át – mintegy félezer főt – mezei munkára. A katonákat a diószegi cukorgyár alsó-csallóközi nagybérleteire – Tanyra, Gútára, Csicsóra, Nagymegyerre, Bogyára, továbbá Tőröm, Zsemlékes és Rakottyás majorjaiba – irányították a tany-nemesócsai vasútállomásról. Népfelkelők ügyeltek rájuk.

A helyi lap tudósítója megjegyzi: „A Nagymegyer melletti szerb tábor már megszokott szenzációja a környéknek, különösen mióta a szerb foglyok között nagy mérvben dühöng a kolera járvány. Emiatt nem szabad a tábor közelében tartózkodni idegennek. A kolerában elhunytak száma már megközelíti a háromnegyed százat. Aki látta a dunaszerdahelyi és somorjai orosz fogolytábort, azonnal megalkothatja magának a szerbek és oroszok tisztaságáról, rendességéről a fogalmat. Az orosz foglyok a szerbekhez mérten gavallérok, szalonképesek. A szerbek rongyosak, piszkosak és szánalmas képet nyújtanak.”

*

A nagymegyeri heti vásárokat 1914 őszen a kolera miatt be tiltották. Meghalt 63 szerb fogoly és 2 népfölkelő. Két helyi lakos is megbetegedett, de már túl vannak az életveszélyen.

*

A hadbavonultak családjainak segélyezésére újabban a következő személyek adakoztak: Hepp Hugóné és Nemes Györgyné (Nagymegyer) gyűjtése 513 Korona, 80 fillér, Palkovics Viktor gyűjtése Gútán 450 K, Apácaszakállas község 438 K, Ekecs község 169 K, 30 f, Kamocsa község 130 K, 40 f.

*

A komárom-gútai vasút építése a háború miatt lassabban halad a tervezettnél, de 1914 novemberében valószínűleg átadják a forgalomnak.

*

Hirdetmény: „A rendőrkapitányság közhírré teszi, hogy a Komárom területén egy üszőborjú találtatott – jogos tulajdonosa a rendőrkapitányságnál jelentkezzék.”

Lelkes Vince