Költségvetési csihipuhival ért véget 2019 Nagymegyeren, és ugyanígy indulhat 2020!

Nagymegyer ideiglenes költségvetéssel kezdte a 2020-as évet, mivel – ahogy írtuk korábban – a képviselők többsége nem hagyta jóvá a városi hivatal által beterjesztett tervezetet még december 11-én. Az év azonban nem ért véget az önkormányzat számára december 11-én. Sőt!

Költségvetési csihipuhival ért véget 2019 Nagymegyeren, és ugyanígy indulhat 2020!
A polgármesteri hivatal Nagymegyeren (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Mivel nemcsak az idei költségvetés elfogadása, de még a tavalyi kassza merítéseinek elsimítása sem történt meg, Holényi Gergő polgármester újabb képviselő-testületi ülést hívott össze, először december 18-ikára, amikor viszont a képviselők többsége távol maradt, így a testület határozatképtelen maradt.

A rákövetkező alkalommal, december 27-én ugyan már megjelentek a képviselők, de túl sok eredménye ennek a testületi ülésnek sem lett. A 2019-es költségvetés merítését érintő 20 kisebb-nagyobb módosításból mindössze 7-et hagytak jóvá, egyet pedig kifogással ugyan, de „tudomásul vettek”.

Sobek Darina (MKP), a testület mellett működő pénzügyi bizottság elnöke azt nehezményezte Pongrácz Kálmán MKP-s frakcióvezetővel együtt, hogy nem jutnak hozzá azokhoz a szükséges információkhoz, melyek alapján felelős döntést hozhatnak.

„Ha a hivatal meg tudná önerőből oldani a tranzakciókat, akkor nem ülnénk itt.

Az én kezem és a hivatal keze is meg van kötve, 0,1 %-os, alprogrampontok közötti módosításokkal, a programpontok között nem tudjuk ezeket a tranzakciókat végrehajtani, hogy a sorokat feltöltsük. A városi pénzügyi helyzet azt kívánja, hogy a testület döntsön róla, vagy így, vagy úgy. Más tisztem nem maradt, minthogy ezeket a tranzakciókat megoldjam” – magyarázta az egyes programpontok beterjesztésének szükségességét a polgármester.

Holényi Gergő

„Minden olyan költségvetés-módosítást, amelyhez megkaptuk a minimális információt - tárgyalta a pénzügyi bizottság, és javasolta azok elfogadását – elfogadtam. Azokat a módosítási javaslatokat, amelyekhez kérésre sem kaptunk semmilyen információt, vagy amelyek előzetes testületi jóváhagyás nélküli túlköltekezések utólagos legitimálását célozták, illetve a pénzügyi bizottság támogatása nélkül kerültek az asztalra, azokat a határozati javaslatokat nem tudtam támogatni” – reagált érdeklődésünkre az egyes javaslatok jóváhagyásától való tartózkodás vagy azok elutasítása kapcsán Pongrácz Kálmán.

A polgármester érveiről, miszerint nem mozgathat összegeket a városi hivatal vagy a polgármester saját hatáskörben programpontok között, csak alprogrampontok között, Pongrácz kifejtette, hogy

a polgármesternek a költségvetési módosítását illetően nincsenek jogkörei, ez teljes mértékben a képviselő-testület kompetenciája. „Ugyanakkor a képviselő-testület felhatalmazhatja a polgármestert bizonyos jogosítványokkal, ez így van Nagymegyer esetében is” – emlékeztetett.

Továbbá kifejtette, az érvényes városi szabályozás alapján, amennyiben a város nagyobb bevételekhez jut, mint amennyit a hivatal összességében tervezett, az összköltségvetés 0,3%-ig megemelheti a kiadásokat, ami közel 24 ezer eurós mozgást jelent. Mivel a polgármester állandó feladata figyelni a költségvetés-merítést, amit a törvény is előír, így ha az nem teljesül és veszélyben van a költségvetés betartása, befagyaszthatja a kiadási tételeket, azaz nem költekezik túl a város. Ezeken felül még az egyes költségvetési módosításokra is lehetősége van az alprogramokon belül, mégpedig az összköltségvetés 0,1%-ban, ami minden egyes tételnél közel 9 ezer eurós mozgást jelent.

Pongrácz Kálmán

„Erre azért van szükség, hogy ne keljen minden egyes módosításnál a testületnek döntenie. Ezt meg is tette pl. olyan esetben, amikor az előző évi költségvetési provizórium alatt valakivel aláírt egy havi 4 000 eurós fizetésről szóló megegyezést képviselő-testületi határozat nélkül. Ennek jogszerűségéről főellenőri jelentés is készült, de ezzel a jogkörrel, amit a képviselő-testülettől kapott többször is élt” – fogalmazott Pongrácz Kálmán.

Leszögezte, olyan helyzetekben, ahol a programok közt kel költségvetés módosítást eszközölni, képviselő-testületi határozatra van szükség.

„Ez nagyobb költségvetési fegyelmet jelentene – megakadályozná a túlköltekezést – ha be lenne tartva. Így például a beruházásokra szánt összeget nem lehet bármilyen folyó kiadásokra költeni, vagy épp az óvodákra, iskolára szánt összeget a városi hivatal menedzsmentjének bérköltségeire” – húzta alá.

Nagy vitát eredményezett a december 27-i ülés utolsó programpontja, amelyet Holényi tudomásul vételre terjesztett be. A polgármester kifejtette, az a poliklinika kanalizációjának monitorozását érinti, amire projektet kell kidolgozni. Barczi Dániel (MKP) azonban erre megjegyezte, hogy az elfogadott javaslat a poliklinika felújítására szolgáló projekt benyújtását érintette, és nem ezt a tételt.

„A beterjesztett határozat a Tanulmányok, szakvélemények költségei tételt emelte volna meg. Mindezt az illegális szemétlerakatok felszámolására márciusban megszavazott pénzösszegből, amely eredetileg beruházásokra volt szánva. Ilyen módosítást a polgármester csak képviselő-testületi jóváhagyással tehet meg”

– reagált a javaslat kapcsán utólagos megkeresésünkre Pongrácz Kálmán. Ezek után a tudomásulvételre beterjesztett határozati javaslattal kapcsolatban 8 képviselő írásbeli beadványban fejtette ki véleményét, amelyhez csatlakozott az összes jelenlévő képviselő és a határozat egyhangúlag elfogadásra került.

Ebben áll a tudomásul vételhez csatolt kifogásuk, miszerint a testület nem hagyta jóvá ezt a költségvetés-módosítást, és felhívják a figyelmet arra, hogy ezt a főellenőr is megemlítette az egyik jelentésében. A főellenőr a jelentésében úgy fogalmaz, hogy a tételt egyértelműen a polgármester utasítására térítették, amivel túllépték a költségvetés vonatkozó sorának kereteit, ezzel pedig felmerül az önkormányzatok költségvetése szabályozásáról szóló törvény megsértése és a hivatali jogkörrel való visszaélés gyanúja.

Néveri Sándor

E javaslat kapcsán éles vita alakult ki a képviselők, elsősorban Néveri Sándor (MKP) és Holényi Gergő között.

„Írásban figyelmeztette a hivatal dolgozója, hogy nincs rá költségvetési keret, erre fel írásos utasítást adott, hogy az aláírástól számított 3 napon belül mégis ki legyen fizetve. Mire gondoljunk mi? És mikor megkérdezzük pár nappal utána, akkor nem emlékszik. Ezt tudja, hogy minek hívják? Klientelizmus vagy korrupció” – figyelmeztetett Néveri, mire Holényi válasza a következőképp hangzott: „Ha korrupcióval vádol, tegyen feljelentést!”

Néveri még úgy reagált, hogy miután a főellenőr megkapja a szükséges válaszolt, bizonyára megteszi a szükséges lépéseket.

Így ért véget az önkormányzati munka Nagymegyeren 2019 utolsó napjaiban, 2020 második hetében pedig felkerült az idei költségvetés újabb tervezete a város weboldalára. Január 29-én tartják a következő testületi ülést, melyen kiderülhet, folytatódik-e a költségvetési provizórium, tehát hogy a város legfeljebb a tavalyi költségvetés sarokszámai alapján merítheti az egyes tételeket.

A legutóbbi verzióról Pongrácz Kálmán így vélekedett: „Számomra az a költségvetés-javaslat, ami a testület elé került, minden szempontból elfogadhatatlan. Teljes mértékben pontatlan, pazarló és nem a lakosok érdekeit szolgálja. A kultúra és a sport támogatását ellehetetleníti, ezzel a sportszervezetek megszűnését eredményezné. Többször kértünk információkat a költségvetéssel kapcsolatban, de azokat eddig nem kaptuk meg. Felelőtlenség lenne részemről – gondolom képviselőtársaim is így vélik – így jóváhagyni a város költségvetését.”

(SzT)