Komárom megyei katonák a kárpáti arcvonalon

2021. március 19. - 18:59 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

Komárom megyei katonák a kárpáti arcvonalon
A komáromi vár öreg belső kapuja (Forrás: mek.oszk.hu)

(LXXXI. rész)

„Lángoló öröm kelt szárnyra a városban” a komáromi gyalogezred északi fronton vívott sikerei nyomán a háború kilencedik hónapjában. Az örömhírt a polgármester külön közleményben közölte a nyilvánossággal:

„Polgártársak!

Hőfer altábornagynak, a vezérkari főnök helyettesének tegnapról keltezett hivatalos jelentése szerint a kárpáti arcvonalon – annak mindkét oldalán – diadalmas csapást mértünk a támadó ellenségre, s ebben a nagyszerű mérkőzésben a 12. gyalogezred különösen kitüntette magát.

A komáromi hősök, a mi házi ezredünk, a mi véreink!

Bizakodó öröm s boldog büszkeség kel közöttünk e hír nyomán, magasztosuljon áldó imává ajkainkon hőseink iránt érzett rajongó szeretetünk.

A közönség nevében táviratilag üdvözöltem dicső véreinket!

Komárom, 1915. évi április hó 23.

Polgármester.

*

Mirtse Ágoston királyi tanfelügyelő körlevélben adakozásra hívta fel a tankerületben működő tanítói kart. A kezdeményezés célja egy segítő alap létrehozása, melyből az elesett megyei tanítók özvegyei és árvái segélyeztettnének. Az akció az országosan megindított gyűjtéshez csatlakozik.

*

Új vezetőséget választott 1915. április 18-án, vasárnap a Komáromi Izraelita Hitközség. A tagság nagy érdeklődéssel kísérte a szavazást. Eredmény – elnök: Grünfeld Adolf, alelnök: Lengyel Lajos, pénztáros: Kincs Izidor, ellenőr: Stern Bernát.

Az elöljáróság többi tagja: Deutsch Károly, Milch Dezső, dr. Szepesi Zsigmond, Fried József, Neumann Alajos, Haasz Bertalan, Glancz L. Lajos.

Lelkes Vince