Komárom új főkapitánya: dr. Éliássy Sándor

2021. november 22. - 17:18 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXLIII.

Komárom új főkapitánya: dr. Éliássy Sándor
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CCXIII. rész)

Komárom szabad királyi város törvényhatósági bizottsága 1915. december 22-én, szerdán délután tartotta meg a folyó esztendő utolsó rendes közgyűlését. Napirend előtt Kürthy István főispán megemlékezett Steiner Miklós és Haasz Bertalan bizottsági tagok elhunytáról, méltatta hasznos tevékenységüket, kiemelve a közügyek intézésében szerzett érdemeiket. Indítványára a testület az emléküket jegyzőkönyvbe iktatta, s családjaikhoz részvétiratot intézett. A főispán továbbá az elhunyt Almássy Árpádot is elparentálta.

A tanácskozás további részében Alapi Gyula tb. főjegyző felolvasta a legfelsőbb királyi kéziratot s a belügyminiszternek ezzel kapcsolatos leiratát, melyben a király „a magyar közigazgatás tisztviselőinek a háborúban kifejtett emberfölötti munkásságát méltányolja”.

Az elnöklő főispán bejelentette, hogy a megüresedett főkapitányi állásra dr. Éliássy Sándort, Besztercebánya város rendőrkapitányát nevezte ki.

A közgyűlés köszönettel vett tudomást Fried Kálmán és neje 3000 koronás, ill. Komáromy Kacz Endre 300 koronás alapítványáról. A Vágduna-part tervezett eladása kérdésében Dosztál Jakab indítványára újabb helyszíni szemlét rendelt el a közgyűlés, melyre a Folyammérnöki Hivatal és a Földmívelésügyi Minisztérium képviselőjét is meghívták.

A tárgyalás lényegesebb tárgyai között szerepelt még az új moziszabályrendelet megalkotása, továbbá az ingatlan értékemelkedési adó behozatala.

*

A Komáromi Kultúrpalota-kórházhoz újabban a következő adományok érkeztek: Baranyay Géza 300 liter tej, 10 kg méz, 16 liter bor; Lakatos Károlyné 5 kg méz; dr. Darányi Ignác, Dunaőrs 5 zsák karórépa; Brüll József 2 mákos kalács; Gulyás Zsigmond 3 üveg rum, ¼ kg tea, 2 drb. sütemény, 1 drb. cukorka; Pócza József cigaretta; Szűcs Lajos 10 drb. szivar; Szecsényi Kajetánné, Komáromszentpéter 7 pár melegítő, 1 pár kapca, 2 drb. meleg alsóruha.

*

Harcsa János dr. komáromi királyi törvényszéki jegyző 1915. december 21-én, kedden tartotta esküvőjét Prantner Máriával, Prantner Lipót törvényhatósági bizottsági tag testvérhúgával. A szertartást F. Szabó Géza polgármester végezte. Tanúk voltak: Szabó Kálmán dr. és Kozma Géza.

Lelkes Vince