Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában (X. rész)

2020. november 13. - 22:06 | Kultúra

Helytörténeti sorozatunk hírmozaikjával ezúttal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, s hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború kitörésének idején. Következzenek a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában (X. rész)
Szapi képeslap a 20. század első feléből

„Tervezik az új csallóközi vasútvonalak építését“ – tudósít a Komáromi Ujság 1914. február 19-iki számában. Az egyik az ekecs-diószegi vonal, a második a Csallóközaranyos–Bős-vasút. Utóbbi Csallóközaranyos, Nagy- és Kiskeszi, Leélpuszták, Komáromfüss, Kolozsnéma és Komáromcsicsó községeket vonná be a forgalomba, s részint közvetlen érintené a településeket, részint megközelítené azokat. „Ez a vasút a most épülőben lévő gútai vasút Királyné rétje állomásától indulna ki, és Aranyosnál keresztezné az újkomárom–pozsonyújvárosi vasutat, s közvetlen a Duna mellett haladna Bősig“ – írja a hetilap.

Komárom vármegye közigazgatási bizottsága február 9-én, kedden tartotta havi ülését a vármegyeház nagytermében. Kürthy István főispán a tanácskozás megnyitása után elparentálta Antal Gábor dr. református püspököt a bizottság régi tagját, majd üdvözölte Rézler Kornél dr. királyi ügyészt, a közigazgatási bizottság új tagját. Ezután Ghyczy Dénes alispán terjesztette elő jelentését. A köztisztségviselő egyebek mellett elmondta: a gazdasági helyzet kedvező, az aratási szerződések már a legnagyobb részben megköttettek. „A kivándorlási hajlam, dacára annak, hogy az emerikai rossz munkaviszonykról a vármegye közönségét felvilágosították, némi emelkedést mutat“ – közölte Ghyczy Dénes.

Pápa város képviselőtestülete mélységes kegyelettel áldozott Antal Gábor dr. református püspök emlékezetének. A közgyűlésen Mészáros Károly polgármester szólt a püspöknek, a város sok éven át volt érdemes képviselőtestületi tagjának elhunytáról, és indítványozta az ő érdemeinek jegyzőkönyvben való megörökítését.

A király Rézler Kornáél dr. komáromi királyi ügyészt, a komáromi ügyészség vezetőjét, a VI. fizetési osztályba sorozott ügyésszé léptette elő.

Február 13-án, pénteken este a nagymegyeri Gazda- és Iparoskörben gazdasági témákról tartott előadást Vízváry Dezső nagymegyeri református kántortanító „nagy tetszés között“. A felolvasást végighallgatta Csúzy Pál, a járás országgyűlési képviselője is.

Lelkes Vince