Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában (XI. rész)

2020. november 14. - 18:09 | Kultúra

Helytörténeti sorozatunk hírmozaikjával ezúttal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, s hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború kitörésének idején. Következzenek a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában (XI. rész)
A csallóközkürti római katolikus templom

Komárom szabad királyi város törvényhatósági bizottsága 1914. február 26-án rendkívüli közgyűlést tartott. Napirendjén – egyebek mellett – a korábbi tisztújító közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése szerepelt, továbbá Kacz Lajos helyettes polgármester nyugdíjazás iránt benyújtott kérvényének megtárgyalása, s nem utolsó sorban egy vasöntő-gyár létesítésére vonatkozó javaslat vitára bocsátása.

Kürthy István főispán – törvényadta jogánál fogva – Reviczky Béla II. rendőralkapitányt tiszteletbeli rendőrfőkapitánnyá nevezte ki.

A pénzügyminiszter Fábry Ferenc pénzügyi biztost Komáromba a IX. fizetési osztályba sorozott pénzügyi főbiztossá nevezte ki.

A megenyhült időjárás lehetővé tette, hogy a medvei kompközlekedés megindulhatott (1914. február hó végén).

A nagymegyeri református egyháznak legutóbb tartott tisztújító közgyűlésén három évre első gondnoknak Bugár Lajost, másodgondnoknak Nagy Gábort választották meg.

„Hosszú és kínos szenvedés után” Budapesten elhunyt Győry Zsigmond nemesócsai származású tanító, aki az izsapi, majd a soroksári állami iskolánál működött. Holttestét hazaszállították Nemesócsára, ahol nagy részvét mellett temették el (1914).

Inczédy Vince 18 éves nemesócsai lakos oly szerencsétlenül esett le a kazalról, hogy a kazalvágó kés megsebesítette a fején. Állapota életveszélyes.

A Komáromi Önkéntes Tűzoltó Század február 15-én a Katholikus Legényegylet nagytermében színielőadást rendezett az elaggott tűzoltók felsegélyezésére. A műkedvelő tűzoltók a Sárga csikó című háromfelvonásos énekes népszínművet tanulták be és adták elő. A rendező és a szereplők nevét a sajtó nem közli. Írta Csepreghy Ferencz, zenéjét Szentirmay Elemér és Erkel Elek szerezte.

A csallóközi gépészek mulatságát Lakon rendezték meg 1914. február 14-én.

Lelkes Vince