Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában (XII. rész)

2020. november 15. - 18:59 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CXXXVIII.

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában (XII. rész)

Helytörténeti sorozatunk hírmozaikjával ezúttal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, s hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború kitörésének idején. Következzenek a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

A kultuszminiszter rendeletet intézett a királyi tanfelügyelőségekhez, miszerint a jövőben szigorúan figyeljenek arra, hogy az iskolák épületén az intézmény címere kifüggesztve legyen.

A rendőrfőkapitány hirdetményt tett közzé, melyben felhívja a tulajdonosokat, hogy nyílt helyiségeiket „új szerkezetű köpőedényekkel lássák el”. A tisztségviselő ugyanezen hirdetményben figyelmezteti a közönséget „a szemétgyűjtők és pöcegödrök rendszeres tisztításának kötelességére”.

Lemondott a Komáromi Ujság főszerkesztője, Alapi Gyula dr. A hetilapnak megalapítója és közel tizennégy éven át irányítója volt, s mellette a vármegye főlevéltárosaként is működött. Távozása okát „egyéb írói és tudományos elfoglaltságában“ jelölte meg (1914). A felelős szerkesztő teendőit ezentúl Fülöp Zsigmond látja el az újságnál.

A Csallóközi Méhészkör rendes közgyűlésének Dunaszerdahely adott otthont február 27-én. Előadók voltak Valló János méhészeti szaktanár, az Egylet díszelnöke (A méhek tavaszi ápolása), Csepy Pál ekecsi plébános, alelnök, országos hírű méhész (A magyar, osztrák és német méhészek vándorgyűléséről) és Szűcs Károly választmányi tag (A Hungária Kaptár ismertetése).

A Nagymegyeren működő háztartási tanfolyamot előkelő küldöttség látogatta meg a következő összetételben: Kürthy Istvánné, Janosits Józsefné, Hickisch Károlyné, Dávidházy Jánosné, Nemes Györgyné, továbbá Csúzy Pál képviselő, Ferencz Károly, a földmíves iskola igazgatója és Dávidházy János főszolgabíró. A delegáció „a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott a tanfolyamról“.

Torma Gyula, a nagymegyeri gőzmalomtulajdonos és községi bíró leányát, Iluskát, eljegyezte Monduk Károly, a kevevári, temesmegyei villamosművek főgépésze.

A Komáromi Sakk Kör 1914. március 1-jén saját helyiségében közgyűlést tartott.

Lelkes Vince