Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában (XIII. rész)

2020. november 16. - 14:55 | Kultúra

Helytörténeti sorozatunk hírmozaikjával ezúttal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború kitörésének idején. Következzenek a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában (XIII. rész)

A király Nádasdy Aladárnak, a komáromi királyi törvényszék elnökének – saját kérelmére történt nyugdíjaztatása alkalmából – a Kúriai bíró címet adományozta. A tisztségviselő harmincnégy évig tartó szolgálatáért vehette át a kitüntetést.

Gútán, 1914. március 8-án, vasárnap megalakult az Állatbiztosító Szövetkezet (ÁSz). Elnökké Dóca Kálmánt, társelnökké Varga Lukácsot és Szabó Eleket választották meg. Az ÁSz működési köre a szarvasmarha-állomány biztosítása lesz. A tagság 32 fős választmányt és 12 fős felügyelő bizottságot is létrehozott.

Komárom városában időzött Mihalik Sándor miniszteri biztos, a budafoki polgári iskola igazgatója, aki a polgári iskolák működését ellenőrizte, s „a tapasztaltak felett megelégedését nyilvánította“. A vendég Bottay Kálmán polgári iskolai tanár kíséretében megtekintette a kultúrpalota múzeumát és könyvtárát, ahol Alapi Gyula dr. igazgató és Baranyay József dr. könyvtárőr kalauzolta a látogatókat.

A kultuszminiszter Szép Magdolna okleveles óvónőt, aki az izsapi óvodában mint helyettes működött, ugyanoda véglegesen kinevezte.

A veszprémi református egyházmegye lelkészi kara elhatározta, hogy az elhunyt Antal Gábor dr. komárommegyei református püspök szentkirályszabadjai szülőházát emléktáblával jelöli meg. A pápai főiskolai igazgató tanács a február 26-án Czike Lajos királyi tanácsos, esperes és Barthalos István egyházmegyei gondnok elnökletével megtartott ülésén indítványozta Antal Gábor „nagy érdemeit jegyzőkönyvbe iktatni“.

A komáromi törvényszék Benkovszky Dezsőt, aki keszegfalui születésű, 39 éves, elmebetegség miatt gondnokság alá helyezte.

Lelkes Vince