Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában (XIV. rész)

2020. november 17. - 15:55 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CXL.

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában (XIV. rész)
Komárom egykori városrésze (Archív felvétel)

Helytörténeti sorozatunk hírmozaikjával ezúttal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború kitörésének idején. Következzenek a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

Cserebogár-veszedelem fenyegeti Komárom megyét, így a Csallóközt is – figyelmeztet a Komáromi Ujság. A minden csütörtökön megjelenő lap a következőket közli: „Ez az 1914. esztendő azon negyedik esztendők közül való, melyekben igen sok cserebogár szokott lenni. Hozzájárul még a kedvezőtlen időjárás úgy, hogy a kártékony rovarok, főleg a cserebogarak tömegesen fognak fellépni. Miért is a földmívelési miniszter szigorú rendeletet adott ki, hogy a gazdák ezeket a rovarokat a saját érdekükben a szokott időnél előbb pusztítsák.”

A Nagymegyer és Vidéke Takarékpénztár 1914. február 22-én tartotta rendes évi közgyűlését Pogrányi József vármegyei tiszti főügyész elnökletével. A testület tudomásul vette az igazgatóság jelentését, és elfogadta „a tiszta nyereség felosztására vonatkozó javaslatot”. Az elnöki tisztre a tagság „közfelkiáltás útján újra Pogrányi Józsefet választotta meg”. A régi-új elnököt Fekets Sándor igazgatótanácsi tag köszöntötte. A felügyelő bizottság rendes tagjává vált Bródi Béla és Neuhauser Vilmos.

Mirtse Lajos királyi tanfelügyelő 1914. február havának utolsó hetében meglátogatta az összes nagymegyeri iskolát, s „a tapasztaltak fölött teljes megelégedésének adott kifejezést”.

Ötvenhét éves korábban Komáromban elhunyt Pfeiffer Gyula MÁV-főkalauz.

A Csallóközaranyosi Gazdakör 1914. február 25-én „halpaprikás ozsonnát” rendezett Ehrental Mórnál. A „helybeli intelligencián kívül” a találkozón részt vett Dávidházy János főszolgabíró, továbbá Párvay Kornél és Kálmán Ferenc szolgabírák. Dávidházy János felköszöntötte Kemenczky Gézát, a község érdemes jegyzőjét, akinek nevenapja volt, Erdélyi István földbirtokos pedig Mátyási Józsefet, a község bíráját éltette.

Lelkes Vince