Komáromban elhunyt Óváry Jenő színész

2021. szeptember 9. - 19:41 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXI.

Komáromban elhunyt Óváry Jenő színész
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CLXXXII. rész)

A földmívelésügyi miniszter rendeletet adott ki az őszi mezei munkák biztosítása érdekében. Meghagyja, hogy a falusi nép előb saját földjét, azután a többi falubeliét munkálja meg. A megtorlást is kilátásba helyezte az állami tisztségviselő: ha a mezőgazdasági munkák végzésére felmentett katonáról van szó, őt rögtön behívják, ha pedig „segélyezett itthon hagyott” vétene a rendelet betűje ellen, tőle megvonják a segélyt.

*

Letocha Alajosné Bogyán és Gelléren gyűjtést indított a Vöröskereszt javára a következő eredménnyel: 15 ing, 6 alsónadrág, 2 pár érmelegítő, 1 csomag kötszer, 4 vánkos, 1 pár harisnya. A szállítmányt Kiss Sándor bogyai jegyző juttatta el a Komáromi Kultúrpalotába. Ugyancsak Letocha Alajosné buzgólkodására 75 Korona 32 fillér összegnyi készpénzt is adományoztak a Vöröskerteszt csallóközi fiókjának.

*

Hatvanhét esztendős korában, 1915. november 1-jén elhunyt Óváry Jenő színész, aki időskorára Komáromban telepedett le, s a Szekér utcai egyszobás lakásában élte nyugdíjas éveit. Maitz Rezső, az Apolló színház tulajdonosa foglalkoztatta őt, „kinek bizony nehéz volt a csekélyke nyugdíjából megélnie“. „Innét ismeri az öreg Óváry bácsit városunk apraja-nagyja“ – írta gyászjelentésében a Komáromi Ujság.

*

Vörös Zsigmond, a Duna-gőzhajózási Társaság 42 éves raktárnoka a társaság Duna-parti raktárhelyiségében 1915. november 10-én felakasztotta magát. Munkatársai mire észrevették, már halott volt. Három levelet hagyott hátra: egyet a feleségének, egyet Guót Lajos állomásfőnöknek, egyet pedig a rendőrségnek. A levelek tartalmáról a hatóságok nem tájékoztatták a nyilvánosságot.

*

Apróhirdetés: „Egy értékes, diszkrét dolgokat tartalmazó Naplófüzet a Gazda utcában találtatott. Tulajdonosa a kiadóhivatalban átveheti.”

Lelkes Vince