Komáromban fegyvert fogott egymásra a béresgazda és a malomigazgató

2021. szeptember 22. - 18:44 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXIV.

Komáromban fegyvert fogott egymásra a béresgazda és a malomigazgató
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CLXXXV. rész)

Messinger Béla komáromi malomigazgató elszámolási viszonyban volt Szalai Károly béresgazdával, beosztottjával. Tárgyalásaikban azonban immár egy esztendeje nem történt elmozdulás. Az iparos ugyanis vonakodott a megegyezéstől. Az alkalmazott ezért vadászfegyverrel akarta kikényszeríteni – legalábbis a vád szerint – főnökénél az elszámolást. A Becsali csárdánál találkozott az igazgatóval, aki óvatosságból brovninggal járt. Szalai ekkor ráfogta puskáját Messinger Bélára, aki meg a pisztolyát rántotta elő. Mindkét fegyver eldördült, de a golyók nem találtak célba...

A magyar királyi ügyészség szándékos emberölés bűntettének kísérlete címén vádat emelt Szalai Károly ellen. Az esküdtbíróság 1915. november 15-én ült össze. A vádlott azt hozta föl védelmére, hogy önvédelemből lőtt rá Messingerre...

Az esküdtszék végül nem találta bűnösnek a béresgazdát, s a bíróság fölmentette őt a vád alól. A védője dr. Soós Géza volt. Az ügyész semmiségi panaszt jelentett be a fölmentés miatt.

*

Az északi harctéren hősi halált halt dr. Neuberger Albert komáromi fakereskedő emlékére édesanyja, Neuberger Adolfné 2000 koronás alapítványt tett az Izraelita Jótékony Egylet szegényei részére.

*

Reviczky Béla pénzügyi számtisztet, a 13. honvéd gyalogezred zászlósát tartalékos hadnaggyá léptették elő. A katonát 1915 novemberében immáron harmadszor küldték ki a harctérre, korábban Ezüst Vitézségi Éremmel tüntették ki.

*

Ekel község – Komjáthy István jegyző buzgólkodására – 8 ezer, a lakosok pedig további 20 ezer Koronát jegyeztek pénzintézeteknél és hitelszövetkezeteknél hadikölcsönre.

*

Apróhirdetés: „Irodai munkálatokat kéz- és gépírással, utánjárásokat, rajzmásolásokat, stb. – esetleg állandó havi munkát a hivatalos órákon túl – elfogad Teller János, Komárom, Jókai Mór utca 14. sz. (Található vagyok délben 12–háromnegyed 2 óra között, és este 6 órától a lakásomon.)”

Lelkes Vince