A komáromi Emmer Lajos hadifogoly levele Szibériából

2021. június 2. - 19:56 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

A komáromi Emmer Lajos hadifogoly levele Szibériából
(Archív felvétel)

(CXXXIV. rész)

Emmer Lajos hadifogoly a szibériai Novonikolajevskből írt levelet hozzátartozóinak 1915 nyarán: „Ezen pár sor írásom a legjobb egészségben találja mindnyájukat. Én, hála az Istennek, egészséges vagyok, melyet önöknek is kívánok. Tudatom önökkel, hogy itt vagyunk komáromiak kilencen, éspedig: a két Szarka fiú, Liszák Endre, Tóth Sándor kertész, Stark Dezső divatárus, Varga N. festő és Hiszek úr (Szekér utca). Most már Isten velök, sok jó egészséget kívánok, most igazán a távolból. Tisztelem az ösmerősöket.”

Hat hónap elteltével adott életjelt magáról a szintén hadifogoly Pehary Ferenc gazdatiszt, akárcsak Grűn Izidor gazdálkodó, a 12. gyalogezred közlegénye.

A Komáromi Ujság ugyanakkor közli a nyilvánossággal, hogy „az Oroszországgal való kölcsönös forgalomban a hadifoglyoknak szóló vagy tőlük eredő táviratok sürgős táviratokként adhatók fel, s akár fizetett válasszal”.

Keszegfalváról „ismeretlen” feladó pénzes levelet küldött egy bizonyos Vas Győző címére. Tartalma 10 korona. A küldemény kézbesíthetetlen, a soproni posta- és távirda-igazgatóságnál visszaváltható.

*

A magyar királyi belügyminiszter rendeletet bocsátott ki valamennyi törvényhatósághoz, melyben elrendeli, hogy a katonai szolgálat alól felmentett tisztviselők névsorát újból vizsgálják felül, s a nélkülözhetőket behívhatóknak nyilvánítsák.

*

Gútán a Kis-Dunába fúlt Szépe Júlia. Korsóval akart meríteni a folyóból, az erős szél azonban a 20 éves lányt a vízbe sodorta, hol rögtön elmerült. Mire kihúzták, már halott volt. Nagy részvét mellett temették el 1915. július 20-án.

Lelkes Vince