Komáromi katonák üdvözlete a lövészárokból

2021. július 27. - 19:18 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCXLVI. Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

Komáromi katonák üdvözlete a lövészárokból
(Archív felvétel)

(CLXVII. rész)

Piros tábori lap érkezett a Komáromi Ujság címére „Muszkaországból” 1915 kora őszén. Feladói a komáromi tizenkettes bakák (értsd: a 12. komáromi gyalogezred katonái), akik a sorok írásakor két hatalmas ütközet fáradalmait és fájdalmait igyekeztek kiheverni. Az üzenetből kiderül, hogy a harcok után az illetékesek Czímerer káplárt a „Nagy Ezüst Vitézségi Érem”-kitüntetésre terjesztették föl „bátor magatartásáért”, Csukás József és Fülöp János infanterista sajnos fogságba estek, a többiek – Galgóczy János, Czingel László, továbbá Kadlicsek és Goda öreg harcosok és Kardos Lajos kadét – pedig minden kedves otthoni ismerősüket szívélyessen üdvözölnek.

*

Többed magával került fogságba egy 19–20 év körüli orosz leány. Bő egy esztendeje bújt katonaruhába, azóta az orosz-lengyelországi harctereken szolgált. Ám golyó érte a balkarján, s mint sebesült került Komáromba 1915 októberében. Az újvárosi barakk-kórházban ápolják. A középiskolát végzett hajadon a korabeli sajtó tudósítása szerint „jól érzi magát nálunk”.

*

Gáncs Aladár komáromi ágostai hitvallású evangélikus segédlelkészt egyházi hatósága Komáromból Székesfehérvárra helyezte át.

*

A kereskedelmi miniszter Fehér Istvánt és Geohlert Bélát, a komáromi posta és távirda segédtiszt-jelöltjeit második osztályú kezelőtisztekké nevezte ki.

*

Közlemény: „Magyarország vidéki bajnokcsapatának, a Győri Egyetértésnek a Komáromi Football Clubbal 1915. október 3-ára hirdetett mérkőzése a nagy esőzés miatt elmaradt. A matchet október 17-én tartják meg.“

*

Hirdetés: „Nagyon jól belovagolt angol telivér – szelíd – eladó. Cím a kiadóhivatalban.”

Lelkes Vince