Komáromi nyomdatermék a mainzi múzeumban

2021. április 18. - 08:53 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCXXXI.

Komáromi nyomdatermék a mainzi múzeumban
(Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CII. rész)

A hadügyminisztériumba megérkezett a przemyśli hadifoglyok listájának egy része. A Vöröskereszt szentpétervári egylete által kidolgozott első nyolc névjegyzék 2400 tiszt adatait tartalmazza. A lajstromot a hatóság hamarosan közzéteszi.

*

A mainzi Guttenberg Múzeum a sajtóra, könyvnyomdákra s általában a nyomdászatra vonatkozó adatokat gyűjti össze az egész világból. A Magyar Könyvszemlében Gulyás Pál dr. ismertette Baranyay Józsefnek, a Komáromi Ujság szerkesztőjének frissen megjelent kötetét, A komáromi nyomdászat és a komáromi sajtó története címűt. Az említett intézmény ezek után levélben kereste meg a szerzőt, hogy egy ajándékpéldánnyal gyarapítsa állományát. A címzett a felkérésnek azonnal eleget tett. Így került 1915 tavaszán egy komáromi nyomdatermék a németországi múzeumba.

*

A Nagymegyer község határában fekvő kuriális birtokon, továbbá a Bugár család tulajdonát képező mintegy 2787 magyar holdat és 686 négyszögölt kitévő területen gyakorolható vadászati jog adatott haszonbérbe nyilvános árverésen. Helyszín: a községháza, időpont: 1915. június 1-je, délelőtt 10 óra. A feltételeket a 41kgy/1915. számú határozatával a helyi képviselőtestület állapította meg az 1915. évi augusztus hó 1-jétől 1922. évi január hó 31-ig terjedő időszakra. Az 1885. évi XX-ik törvénycikk alapján nyilvánosságra hozott árverési hirdetményt Bugár Lajos bíró és Nemes György jegyző írta alá.

*

Gútán és külterületén veszett kutyák martak meg további jószágokat, köztük egy lovat. A nagyobb veszély céljából a járási főszolgabíró elrendelte az ebek kiirtását, ami meg is történt.


Lelkes Vince