Komáromi tanítók a Nagy Háborúban

2021. július 21. - 20:17 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCXLIII.

Komáromi tanítók a Nagy Háborúban
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CLXIV. rész)

Az 1915/1916. évi tanévkezdéskor a komáromi községi népiskola 13 férfi tanítójából 5-en teljesítenek hadiszolgálatot és további 3-an bevonulás előtt állnak. A hadbavonultak közül: Dezső László megrokkant, ideiglenes szabadságát tölti; az Ezüst Vitézségi Éremmel kitüntetett Pathó Gyula megsebesült, betegállományban van; Telkes Miksa tiszti vizsgát tett, önkéntes tizedes vártüzér, a helybéli 7. vártüzérezrendnél teljesít szolgálatot; Kömley János a 14. honvédgyalogezred hadapródja március 21-én a kárpáti harcokban hadifogságba esett, Perowszkban, Turkesztán tartományban van; Pető Sándor szeptember 13-án Volhiniában orosz fogságba került, tartózkodási helye ismeretlen.

*

Az 1915 szeptemberi hivatalos kimutatások szerint a császári és királyi 12. (komáromi) gyalogezredből a következő alsó-csallóközi illetőségű katonák estek hadigogságba: Auffenberg Gusztáv (Komárom, született 1894-ben), Cseke Benő (Gúta), Farkas Béla (Komárom, 1884), Lencse István (Keszegfalu, 1886), Polgár Zsigmond (Keszegfalu, 1892), Roszgyörgy Mihály (Ekecs, 1887), Winterstein Lajos (Komárom, 1882), továbbá Halász Jenő (Komárom, 1892, közlegény a 13. honvéd gyalogezredből), Berentz Ferenc (Kmárom).

*

Az oroszországi Krasznojarszkból küldött értesítést két komáromi hadifogoly, név szerint Hegedűs László dr. és Doma József, mindketten tartalékos zászlósok: egészségesek, panaszuk csupán a téli időjárás miatt van, és kérik a hazaiakat, hogy küldjenek nekik pénzt.

*

Hozzátartozói keresik a benkepatonyi születésű 28 éves népfelkelőt, Kovács Lajost. Nevezett a pozsonyi várkaszárnyába vonult be 1915. január 15-én, majd a 72. gyalogezred 20. századának 5. batalionja kötelékében a harctérre vezényelték. Március óta semmiféle életjelt nem adott magáról.

*

Reisz Károly császári és királyi tüzérségi szertári tiszt 1915. október 2-án tartotta esküvőjét Komáromban Bartl Annával, néhai Bartl Ernő törvényszéki irodatiszt leányával.

Lelkes Vince