Könyvtári körkép: mivel foglalatoskodtak a könyvtárak, amíg nem voltak olvasóik? 

2020. május 22. - 10:26 | Kultúra

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete feltérképezte, mivel telt a magyarlakta települések könyvtárainak élete az elmúlt két hónapban. A kényszerszünet mindenkit érzékenyen érintett, de ahogy már sokszor bizonyították, a könyvtárosok leleményesek és minden rosszban megtalálják a jót. A videókban betekintést nyerhetünk az ún. backstage-be. Mivel is foglalatoskodnak a könyvtárosok, amikor fizikai értelembe véve nincsenek olvasóik?

Könyvtári körkép: mivel foglalatoskodtak a könyvtárak, amíg nem voltak olvasóik? 
Fotó: Facebook – Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár, Somorja

A Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár a járványhelyzet beköszöntekor szinte rögtön megkezdte virtuális tevékenységét a könyvtár honlapján és a Facebook-oldalán. Elsődlegesen a legkisebbeket célozta meg a digitális tartalmaival, felhívásival. Otthon vagyunk és OLVASUNK! (olvasói beszámolók olvasmányélményeikből - pályázat), "Állati" fotópályázat a kedvenc állatkámról (gyerekeknek), minden kedden és csütörtökön Könyvtárosok mesélnek, Könyvtárosi könyvajánlók, Költészet napi versposztolás, stb. A múlt héten a zárt ajtók mögé is betekinthettek olvasóik, amelyre eddig még könyvtárlátogatásaik alkalmával sem kerülhetett sor. A könyvtár alkalmazottai ún. backstage videókat készítettek azokról a helyiségekről, ahol a háttérmunka folyik. Ezek továbbra is megtekinthetőek a Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár Facebook-oldalán. A könyvtár hivatalosan május 18-án nyitott ki újra.

A somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár kezdetben a Facebook-oldalán osztott meg hasznos online elérhető tartalmakat. Két hét home office után kitakarították a könyvtárat, könyveket selejteztek és felújították a gyermekrészleget. A weboldalt is újították és a könyvtári rendszert is frissítették. A gyermekfoglalkozások módszertanát is kidolgozták és rendszerezték. Május 6-tól pedig szigorú óvintézkedések mellett, újra lehetővé tette könyvek kölcsönzését, visszahozatalát.

A somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet Bibliotheca Hungarica könyvtárosai a zárvatartás alatt is serényen dolgoztak. A könyvtárosok folyamatosan bővítették az online katalógust, illetve a folyóirattárban található csallóközi és mátyusföldi lapok helytörténeti cikkeinek adatbázisát is elkezdték, amely egyéves projekt lesz. Telefonon és e-mailben továbbra is elérhetőek maradtak az olvasók, kutatók számára. A tanulmányokat, cikkeket szkennelve juttatták el a kérvényezőkhöz. Május 11-től újra nyitva tartanak, így személyesen is fogadják a kutatókat – természetesen a szigorú óvintézkedéseket betartva.

A Galántai Könyvtár 15 alkalmazottja is folyamatosan dolgozott a háttérben. A zárvatartás alatt napi ügyelet formájában tartották a kapcsolatot az olvasókkal e-mailben és telefonon. Ingyenes szakirodalom-kutatással, rendszeres online tájékoztatással, könyvtárközi kölcsönzéssel és új könyvek beszerzésével telt az idő. A Facebook-oldalukon heti kihívásokat tettek közzé. Minden szerdán bemutattak egy a Galántai járásban fekvő települést a helytörténeti anyagokkal könyveken, tanulmányokon keresztül. A költészet napján a galántai születésű Karol Duchoň életét mutatták be. A könyvtár május 11-én nyitott újra, az első héten már 500 olvasójuk volt.

A Gellei Községi Könyvtár a zárvatartás ideje alatt új könyvekkel bővítette állományát, amit egyrészt a korábbi könyvbörze bevételéből tudtak finanszírozni. Az elmúlt időszakban a könyvtár átrendezésre került és ki lett takarítva. A könyvtár május 20-tól várja újra személyesen is az olvasóit.

Az Alistáli Községi Könyvtár kihasználta a kényszerszünet adta lehetőséget és a termek kifestésére fordította az időt. Az olvasókat így megszépült környezetben láthatják majd viszont az újranyitáskor.

A komáromi Szinnyei József Városi Könyvtár március 10-én került bezárásra, de csak a nyilvánosság számára. A zárt ajtók mögött a könyvtárosok serényen és zavartalanul dolgoztak. Kezdetben szájmaszkokat is varrtak, majd a munkát nagytakarítással folytatták, a régi, sérült könyveket kiselejtezték, az új könyveket felcímkézték, a régi újságokat előkészítették papírgyűjtésre, valamint új könyveket válogattak beszerzésre. Később rövidített munkaidőben, felváltva kettesével dolgoztak a könyvtár helyiségeiben a többiek pedig home officeban. A gyermekrészleg dolgozói játékos feladatokat, fejtörőket készítettek, amelyek a facebookon kaptak helyet. A felnőttrészleg könyvtárosai logikai feladatokat, érdekességeket és jubiláló írók és Komárom híres szülötteinek életét osztották meg a közösségi médiában. A könyvtár május 12-től nyitott ki újra az egészségügyi óvintézkedéseket szigorúan betartva.

A Párkányi Városi Könyvtár az elmúlt két hónap a zárvatartás ideje alatt csökkentett üzemmódban dolgozott. Beírásra kerültek a korábban ajándékozás és pályázati támogatás formájában beszerzett könyvek. A közösségi oldalukon hasznos, online elérhető tartalmakat osztottak meg. A könyvtár egyelőre korlátozott üzemmódban, május 19-től heti két nap tart nyitva.

Az Ipolysági Városi Könyvtár a zárvatartás ideje alatt az önkormányzat munkájában segédkezett. Szájmaszkokat varrtak és hordtak szét a város lakosainak, valamint adminisztratív feladatokat láttak el. A közösségi oldalukon gyermekeknek és felnőtteknek szóló kis videókat, hivatkozásokat osztottak meg - versmondásról, bábjátékokról, kreativ képzőművészeti dolgok készitéséről, könyvajánlókról. Május 18-tól a könyvtár újra nyitva tart.

A Szőgyéni Községi Könyvtár zárvatartása alatt új könyvek kerültek beírásra, így a május 11-i újranyitáskor hatalmas mennyiségű friss kiadvány várta az olvasókat.

A Muzslai Községi Könyvtár könyvtárosai a zárvatartás ideje alatt az önkormányzat munkáját segítették. Maszkokat varrtak és hordtak szét a falu lakosságának. Új könyvekkel is bővítették az állományukat, így a május 13-i nyitáskor volt miből válogatni az olvasóknak.

A Füleki Városi Könyvtár is pozitívan állt a kényszerszünethez. A 40 000-es állományának nyárra tervezett revízióját előrehozták, s egyúttal kitakarítják az egész könyvtárat. Az elmúlt időszakban írtak pályázatot szépirodalmi kiadványok beszerzésére is. Az intézmény előterében szabadon elvihető könyvek vannak, amelyek folyamatosan bővülnek. A könyvtár weboldalán keresztül elérhető űrlapon az olvasók ajánlhatnak új olvasmányokat megvásárlása, ez alapján is bővítik folyamatosan a könyvállományt. Amíg a leltár tart, érthető módon, nem terveznek kinyitni.

A rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtár is a legtöbbet igyekezett kihozni a kényszerhelyzetből. Több száz maszkot varrtak és kézbesítettek városszerte, a kórházba és a rimaszombati karanténközpontba. Ez utóbbiba könyveket is vittek. A könyvtár ablakába fölöspéldányokat helyeztek ki, hogy a város lakosai szabadon hazavihessék őket, ne maradjanak olvasmány nélkül. A közösségi oldalukon meséket olvasnak fel, illetve kézműves-foglalkozásokat tartanak gyerekeknek és felnőtteknek. Május 11-től újra nyitva tartanak.

A zárvatartás ellenére a Szepsi Városi Könyvtár is folytatta a munkát. E-mailben és telefonon folyamatosan tartották a kapcsolatot az olvasókkal. Az időt hasznosan töltötték, frissítették a weboldalukat, a fenntartó segítségével fertőtlenítették az egész könyvtárat. A raktárukat felszabadították a feleslegesen tárolt, hasznavehetetlen eszközöktől, így új térrel bővült a kölcsönzőtér. Ez idő alatt könyvbeszerzésre is írtak pályázatot. Az olvasóterem és a raktárhelyiség állományából kiselejtezték a megrongálódott, elhasználódott könyveket. A könyvtár május 11-től újra nyitva tart.

A királyhelmeci Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet Regionális Könyvtárának munkatársai a rendkívüli zárva tartás ideje alatt is folyamatosan végezték szokásos háttérfeladataikat. A közösségi médián keresztül online elérhető tartalmakat osztottak meg. Az iskolásokat különféle kihívásokkal igyekeztek aktivizálni. Rendszeresen mutattak be könyvajánlókat, valamint az Olvass otthon, Maradj otthon! kezdeményezéshez is csatlakoztak. Mindeközben a könyvtári állomány karbantartását is elvégezték, az elhasználódott könyveket kiselejtezték, az új könyveket beírták, a könyvállományt leltározták, valamint a helyismereti Bodrogközi és Ung-vidéki írók és költők anyagait frissítették. Ezzel is előkészítették a jövőben kiadásra kerülő Bodrogközi és Ung-vidéki írók szótára című kiadvány munkálatait. A könyvtár május 18-tól újra nyitva tart.

Egyházi Dóra – SZMKE alelnök