Körrendelet az uzsora üldözésére

2021. április 14. - 19:41 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCXXVIII.

Körrendelet az uzsora üldözésére
A régi Komárom (Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(XCIX. rész)

Az igazságminiszter a királyi ügyészségek vezetőihez körrendeletet intézett, amelyben kiemelte: az uzsoráskodás az egyes vidékeken ismét és erősen föllépett. Rámutatott: a vonatkozó törvények „kellő módot nyújtanak arra, hogy a legkülönbözőbb alakban jelentkező és formákba burkolt uzsoraesetek is megtorlást nyerjenek“. A miniszter fölhívja az ügyészségeket, hogy „hatóságuk területén a közigazgatási életet figyelemmel kísérjék, s erre a néppel közvetlen érintkező közigazgatási hatóságokat is fölkérjék“.

*

Felhívás: „Takarékoskodjunk a liszttel és kenyérrel!”

*

A komáromi úri kaszinó 100 koronát adott a 12. gyalogezred rokkant katonái javára.

*

Dr. Hodossy Lajos, a győri királyi ítélőtábla elnöke Komáromba érkezett, hogy a helybeli királyi törvényszék ügykezelését megvizsgálja.

*

Közgyűlést tartott a Komáromi Dalegyesület a tagok élénk érdeklődése mellett. A városháza nagytermében Vidóczy Asztrik elnök üdvözölte az egybegyűlteket. Az egyesület 1914. évi működéséről szóló jelentést Pathó Flóris terjesztette elő. A tisztségviselő elbúcsúzott Molecz Tivadar karnagytól, ki huszonöt esztendőn át tanította és vezette a karokat. Emlékeztetett továbbá a hadba vonult tagtársakra, ugyanúgy a háború következtében kórházi célra átadott egyleti helyiségekről szóló döntésekre. Hodossy Károly pénztárnok javaslatára a közgyűlés az 1915. évre 4 koronában állapította meg a pártoló tagsági díjat. Barta János indítványára a tisztújítás kérdésében a jelenlevők úgy határoztak, hogy azt a háború után fogják megejteni. A jegyzőkönyvet Mórocz Emilián és Bónya Sándor hitelesítették.

Lelkes Vince