A közlekedési minisztérium, a megye és a települések közös érdeke a közlekedési infrastruktúra felépítése

Érsek Árpád közlekedési és építésügyi miniszter Juraj Droba pozsonyi megyefőnökkel és a környékbeli polgármesterekkel karöltve felszólították a különféle polgári kezdeményezéseket, hogy ésszerűen éljenek az olyan közügyekkel kapcsolatos állásfoglalási jogukkal, mint amilyen az útépítés. 

A közlekedési minisztérium, a megye és a települések közös érdeke a közlekedési infrastruktúra felépítése
-illusztráció- (Fotó: TASR)

A tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy az ezzel a joggal történő visszaélés és a környezetvédelemmel vagy építési engedélyekkel kapcsolatos, megalapozatlan ellenvetések akár évekkel is visszavethetik az építési munkálatok befejezését. Végeredményben pedig erre éppen maguk a lakosok fizetnek rá.

„Üdvözöljük azokat az ésszerű és megalapozott állampolgári észrevételeket, amelyek célravezetők, segítenek a közpénzek megtakarításában és végeredményben a környezet védelmében is. Az önkormányzat képviselőivel együtt felszólítjuk azokat, akik meggondolatlanul és szándékosan nyújtanak be ismételten az útépítéssel kapcsolatos észrevételeket, hogy tegyék fel maguknak a kérdést, vajon ez a magatartásuk valóban a közjót szolgálja-e“ – mondta a Triblavina kereszteződés építkezésén Érsek Árpád közlekedési és építésügyi miniszter.

Ennek építési munkálatai még 2015-ben megkezdődtek, azonban az építkezést már három éve blokkolják a Triblavina Polgári Társulás és a Házi Önkormányzatok Társulásának vég nélküli fellebbezései.

A szükséges engedélyek megszerzésének akadályozása a D4/R7 autópálya építését is fékezi. „Nyolc szakaszból pillanatnyilag ötöt blokkolnak“ –figyelmeztetett Érsek.

„Pozsony megye támogatja a Triblavina kereszteződés lehető legkorábbi befejezését azzal, hogy területi tartalékot hagyunk a gyűjtőutak felépítésére. Számunkra a Triblavina azoknak az ambiciózus közlekedési terveknek a megvalósítása miatt is fontos, amelyek a programnyilatkozatunkban is helyet kaptak. Főként a Gurabokat elkerülő útra gondolok, amely a Triblavina kereszteződéstől a Grinádig tart. A második szakaszban az elkerülő út egészen Modorig folytatódik. Azon vagyok, hogy Pozsony megye a lehető legkonstruktívabb legyen, hogy tekintettel lehessünk valamennyi érintett fél érdekeire, és minél hamarabb megkezdhessük az építkezést“ –  mondta Juraj Droba pozsonyi megyeelnök.

„Ehhez a felhíváshoz mi, polgármesterek is csatlakozunk. Az obstrukciók ezt a helyzetet nem oldják meg, hanem éppen ellenkezőleg – tovább rontják. Ezért a Duna-mente 28 polgármestere aláírta azt a határozatot, melyben a Triblavina kereszteződés lehető leggyorsabb megépítésére szólítunk fel” – tette hozzá Ivan Schreiner, Pozsonyivánka község polgármestere.

Az új utak és kereszteződések jelentősen javíthatják az emberek életminőségét. Az utóbbi időben ez tetten érhető például Szencen, ahol a pozsonysárfői kereszteződés elkészülte után jelentősen tehermentesültek a város útjai, miközben egy olyan kereszteződésről van szó, melynek építése később kezdődött, mint a triblavinai. A pozsonysárfői kereszteződés mellett sincsenek gyűjtőutak, ami az egész projektet támadó Triblavina Polgári Társulás legfőbb érve.

„A két kereszteződés építése során világosan látható a különbség az építő jellegű észrevételek és az obstrukció között. Szeretném felkérni a régió lakosait is, hogy érdeklődjenek és lobbizzanak képviselőiknél annak érdekében, hogy visszavonják az építkezést hátráltató észrevételeiket“ – kérte aminiszter.

A közlekedésügyi tárca a Nemzeti Autópálya Társasággal és a becsületes polgármesterekkel együtt minden törvényes lépést megtesznek az építkezés mihamarabbi folytatása érdekében. A törvényes lehetőségeknek ebben az esetben azonban gátat szabnak a nemzetközi egyezmények is, melyek nem számolnak a hasznos projektek értelmetlen akadályozásával.

(-)