Közös az érdek, közös az út!

- Mit tett eddig saját szakterületén, amiért megérdemelné a választók bizalmát?

- Elsősorban három szakterületen igyekeztem rászolgálni a bizalmukra. Az oktatásügyben kiemelt feladatnak tartottam minél több kisiskolánk megmentését, egyúttal pedig életképes oktatási hálózat kimunkálását. Az én előterjesztésemre fogadta el a pozsonyi parlament az oktatási törvény végrehajtásának elhalasztását, idén szeptemberig. Ezzel megteremtettük az alapvető feltételeket ahhoz, hogy az oktatási szakértők megfelelő koncepciót dolgozzanak ki. Célunk a szlovákiai magyar iskolák színvonalának további növelése is, hogy megfeleljenek a kor kihívásainak és a szülők elvárásainak.

A közlekedés területén elsősorban Dél-Szlovákia infrastruktúrájának korszerűsítése érdekében tevékenykedtem, hiszen amig nincs a mai igényeknek megfelelő úthálózat, működőképes vasút, esetleg megfelelő kapacitású kikötő, addig sajnos, a stratégiai befektetők elkerülik ezt az országrészt, amelyet ráadásul ez a kormány és az állami ügynökség sem ajánl a figyelmükbe. Ezért szinte naponta követem figyelemmel az R7-es gyorsforgalmi út építésének előkészületeit, többször interpelláltam a minisztert, tanácskozást is szerveztem a közlekedési tárca vezetőinek és az érintett polgármesterek részvételével annak érdekében, hogy gyorsítsák fel a szükséges előmunkálatokat, minél hamarabb kezdjék el az építést Egyházgelle és Pozsony között, majd a többi déli szakaszon is. Szorgalmazom a komáromi elkerülő útszakasz mielőbbi megépítését, ami azért is fontos, hogy elvezesse a remélhetően belátható időn belül elkészülő új Duna híd forgalmát. Erőteljesen szorgalmazom az R7- R2 déli autópályák  további szakaszainak megépítését is, valamint egységes szlovákiai közlekedési stratégia kidolgozását, amelyből egyetlen országrész sem maradhat ki.

Volt élsportolóként, edzőként és a pozsonyi testnevelési főiskolán szerzett pedagógiai gyakorlatomat kamatoztatva sokat tettem a sporttörvény elfogadásáért. Végül a kormánypártiak több mindent átemeltek az ő tervezetükbe, amely szakmai szempontból gyengébb, mint a Hídé volt,de legalább magyarországi és lengyel példa alapján annyit elértünk, hogy az olimpián és a világversenyeken kiválóan szerepelt sportolóink aktív pályafutásuk befejezése után kapnak bizonyos életjáradékot. Elfogadta a kormánypárti többség azt a módosító indítványomat is, amely lehetővé teszi a nem tömeges méretű, de érdeklődésre számot tartó sportágak (például az íjászok) rugalmasabb megszervezését, szövetségeik működését és költségvetési támogatását.

-  Miért Önt kellene a választóknak karikázni?

- Erről -- eddigi munkámat értékelve -- a tisztelt választópolgároknak kell dönteniuk. Szerénytelenség nélkül annyit tehetek hozzá, hogy a jelenlegi megbizatási időszakban elvégzett munkámért, aktivitásaimért talán megérdemlem ezt a kitüntető és még eredményes munkára ösztönző elismerést.

-  Mit tart legfőbb céljának?

- A jelenleginél sokkal élhetőbb ország, fejlődő Dél-Szlovákia megteremtését, ahol a szakértelem és a morális feddhetetlenség a legfontosabb mérce, ahol azonnal leváltják azokat a minisztereket, minden állami alkalmazottat, de másokat is, végleg megvonják a bizalmat azoktól a politikusoktól is, akik mutyiznak, korrupciós botrányokba keverednek. Ezért emeltem fel a szavam  Keszölcés és Vajka között közlekedő új komp ügyében. Jómagam is örömmel fogadtam, hogy gyorsabb és nagyobb kapacitású közlekedési eszköz járja a felvízcsatornát, azt viszont nem hagyhattam szó nélkül, hogy akadtak, akik a mi adópénzeinkből nem kis összeget vágtak zsebre. Sokan tamáskodhatnak e válasz olvasatán, vagy legyinthetnek, hogy Szlovákiában ez már csak így van. Az egészségügyi és más mutyikra gondolva, igazuk van, nekem viszont az a meggyőződésem, hogy főleg a skandináv országok példája igazolja: nem utópia ilyen cél fokozatos elérése nálunk sem. Ha valóban akarjuk, ha olyan kormányt választunk, amely végre nemcsak jelszavakban, hanem következetes tettekkel harcol a korrupció ellen.

-  Mit szeretne elérni parlamenti képviselőként?

- Az előző kérdésre adott válaszom mielőbbi valóra váltását. Ezen kívül pedig azt, hogy az anyanyelvünket ne szoruljon vissza a lakások, családi házak falai közé. Az európai gyakorlatnak és az uniós ajánlatoknak megfelelően a nemzetiségi szempontból vegyesen lakott területen mindenki hivatalosan is élhessen anyanyelv használati jogával, legalább olyan mértékben, ahogy arra Híd párt által indítványozott és a Radičová-kormány idején elfogadott törvény lehetőséget teremt. Amit viszont idővel és kellő politikai akarattal bővíteni kellene.

-  A többi jelölthöz képest mi az a hozzáadott plusz, amit a szlovákiai magyaroknak kínál?

- Élsportolói pályafutásom során, ezután pedig képviselőként számos  hazai és magyarországi és más külföldi szaktekintéllyel baráti kapcsolatot építettem ki. Bármikor hozzájuk fordulhatok jó tanácsért, bármikor konzultálhatok velük fontos ügyekről, törvénytervezetekről. Ez a kiválóan működő baráti és szakmai kapcsolatrendszer jelentős mértékben segíti képviselői munkámat, bővíti és gazdagítja világlátásomat, problémaérzékenységemet.

-  Mit tart a krédójának?

- Elsősorban a Csallóköz és a többi dél-szlovákiai régiók polgárainak szolgálatát, hogy egyik térség sem legyen az ország mostohagyermeke. Minél többen találjanak szakképesítésüknek, érdeklődési körüknek megfelelő munkát,  így boldogulhassanak odahaza, szülőföldjükön és lakóhelyeiken.

(PR)