A község összes lakosát ki akarták telepíteni a komiszárok 

2020. augusztus 3. - 19:54 | Kultúra

Pódatejed – A 73 évvel ezelőtt történt kitelepítésekre, a lakosságcserére, a szülőföldjükről elüldözött lakosokra emlékeztek az elmúlt szombaton a Dunaszerdahely melletti településen.

A község összes lakosát ki akarták telepíteni a komiszárok 
Lelkes Vince felvételei-Továbbiakért kattints!

A szép számú közönségnek Csóka Sándor polgármester mutatta be az évforduló kapcsán megjelent monográfiát, melynek címe: A kitelepítésre ítélt falu – Pódatejed 1945–48. Az elöljáró elmondta, hogy az önkormányzat Varga László helytörténészt kérte fel a II. világháború utáni pódatejedi események összefoglalására, s hogy ő maga pedig felvette a kapcsolatot azon magyarországi települések polgármestereivel, ahová 1947–48-ban a történelem szele elsodorta egykori polgártársait (Bácsalmás, Borjád, Bőszénfa, Csávoly, Gálosfa, Kisbudmér és Magyarszék), és kollégaitól tájékoztatást kért az egykori csallóköziek beilleszkedéséről, későbbi életük alakulásáról új lakóhelyükön.

A könyv szerzője hangsúlyozta:

„Levéltári dokumentumokkal bizonyítható, hogy a felállított névlista szerint a község összes lakosát, közel 300 embert deportálásra, ill. kitelepítésre jelölte ki az albári székhelyű körzeti közigazgatási bizottság. Megjegyzem, innen ered a kötet címe is. A komiszárok terve szerencsére nem teljesült maradéktalanul. Helytörténeti munkám szolgáljon elégtételül az alapvető emberi jogaiktól megfosztott pódatejedieknek, de ugyanúgy a még élő családtagoknak.”

A rendezvény záróakkordjaként Varga László dedikálta könyvét az érdeklődőknek, végül a résztvevők megkoszorúzták a kitelepítettek emlékművét, amelyet a faluház előtti parkban Póda András állíttatott 2017-ben. Ünnepi beszédet mondott Csóka Melinda képviselő és Hegyi Róbert alpolgármester.

(lelkes)