Kultúra a háború alatt

2021. augusztus 3. - 18:24 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCC: Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején.

Kultúra a háború alatt
(Archív felvétel)

Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CLXXI. rész)

Komáromban ülést tartott 1915. október 11-én, hétfőn a Jókai Egylet igazgatótanácsa. Elnökölt Kürthy István főispán.

A résztvevők névsora: Aranyossy László dr. ügyvéd, Alapi Gyula dr. főtitkár, vármegyei levéltáros, múzeum- és könyvtárigazgató, Bálint István királyi főmérnök, Bathó Lajos vármegyei tiszteletbeli főjegyző, Berzsenyi Janosits József műszaki tanácsos, a Komáromi Államépítészeti Hivatal főnöke, Baranyay József dr. pénztárnok, könyvtáros, lapszerkesztő, Csermák Hugó cukorgyári igazgató, Forgó Ignác királyi főmérnök, Ghyczy Dénes vármegyei alispán, Horváth Kristóf bencés házfőnök, Konkoly Thege Miklós miniszteri tanácsos, az Ógyallai Csillagda igazgatója, Kacz Lajos nyugalmazott városi tanácsos, Mórocz Emilián főgimnáziumi igazgató, Mitse Lajos királyi tanfelügyelő, Milch Hermann gyáros, Németh István református püspök, Pogrányi József vármegyei tiszteletbeli főügyész, Szijj Ferenc dr. városi tanácsos, Tuba János takarékpénztári vezérigazgató, Weisz Miksa dr. ügyvéd, Zsindely Ferenc királyi ítélőtáblabíró.

Kürthy István üdvözölte a megjelenteket, külön az egyesület új tagját, Németh István református püspököt, aki először vett részt az ülésen. Az elnöklő örömmel jelentette be, hogy az egyesület illusztris elnöke, Beöthy Zsolt elfoglalta a budapesti egyetem rektori székét. A tisztségviselő továbbá elparentálta az egyesület elhunyt tiszteletbeli tagját, Vaszary Kolos hercegprímást.

A pénztári jelentésből kiindulva Alapi Gyula közölte, hogy az egyesület a vaskönyv-állományokért 4691 Koronával tartozik a Schlick-gyárnak. A hátrálék rendezését – átmeneti időre – Weisz Fülöp bankigazgató vállalta magára.

Az ülésezők a tervezett háborús előadásokról is tárgyaltak. Bejelentették, hogy ígéretét bírják Zichy Géza grófnak, a kitűnő zenésznek egy előadásra a félkezűek tanításáról. További előadók lesznek Beöthy Zsolt rektor és Pázmány Zoltán egyetemi tanár, akik befolyó jövedelmüket a Jókai és a Vöröskereszt Egyesületek között osztják meg.

A főtitkár beszámolt a könyvtár folyamatban levő rendezéséről, a múzeum állapotáról, az újabb szerzeményekről és a kultúrházban berendezett Zahnder-gyógyteremről.

A jótékony hangversenyek tartásáról is eszmecsere folyt. A művészeti szakosztály elnöke, Berzsenyi Janosits József a fővárosi művészek nagy tiszteletdíjára való tekintettel helyi szereplőket javasol meghívni. Konkoly Thege Miklós Szabady művészt ajánlja. Tuba János és Baranyay József a népszerű Zulawszki kapitány katona-cigányzenekára hívja föl az ülés figyelmét.

Alapi Gyula a Jókai szobor-alap állásáról számolt be. Berzsenyi Janosits József hangsúlyozta: már most dolgozzanak ki költségvetést a kultúrpalotára nézve, hogy a benne működő Vöröskereszt-kórház beszüntetése után a kultúrház gyorsan visszaállítható legyen eredeti rendeltetésének. Kürthy István főispán megjegyezte: a tatarozási munkálatokat – természetesen – a Vöröskereszt fedezi majd, „de sajnos a költségvetés kidolgozása korai még”! (Mindez 1915. őszén történt. – A szerk. megj.)

Lelkes Vince