Küzdő harcosok – májusfával

2021. április 30. - 20:07 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

Küzdő harcosok – májusfával
Fotó: www.gutenberg.org

(CX. rész)

Májusfát állítottak a kárpáti hősök a szövetséges népek gyönyörködtetésére” – tudósít a Komáromi Ujság 1915/19-i száma, majd így folytatja: „A derűsen mosolygó májusi napok szépsége haza csábítja a küzdő harcosokat az édes, nyájas otthonba, ahol már virágba borult fák üde zöld lombján tükröződik a langyos napsugár, a szerető szívek sóvárognak a viszontlátás üdvössége után...” Megjegyezzük: akkor már tíz hónapja dúlt a világháború.

*

Felhívás: „A Vöröskereszt komáromi szervezetei a háborúban rokkanttá vált és megvakult katonák javára 1915. május 13-án, csütörtökön délután 5 órakor (kedvezőtlen időjárás esetén vasárnap) virágnapot rendeznek a sétatéren. Belépődíj személyenkint 50 fillér, katonajegy 30 fillér, gyermek- és diákjegy 20 fillér. Jegyek elővételben kaphatók Spitzer Sándor könyvkereskedésében és a Fektor-féle cukrászdában. Szíves adományokat – jótékony célra – bizalommal kér, köszönettel fogad és nyilvánosan nyugtat a rendezőség. A virág-, cigaretta-, sütemény- és frissítő-adományok a helyszínen d. u. 3–4 óra között adhatók le. Virágárusítás. Kitűnő vendéglő. Frissítők. Kávéház. Kioszk. Cukrászat. Képeslapárusítás. Katonazene. Legyen ott mindenki!“

*

A komáromi községi iskolaszék 1915. május 18-i ülésén elrendelte, hogy a tanév május hó utolsó napjaiban bezárassék. „Ezen intézkedést indokolttá teszi azon körülmény, hogy városunkban a szórványosan fellépő ragályos betegségek következtében a közegészség ügye nem kedvező, s annak súlyosabbá válása várható s ily körülmények között a tanulók együtt-tartása nem kívánatos” – olvasható a határozatban.

Az iskolaszék továbbá az ösztöndíjak odaítéléséről is döntött. A megüresedett állások leendő betöltéséről pedig csak alkalmasabb időben fog gondoskodni.

Lelkes Vince